Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

Affedtning af Tanke på vandværker


Affedtning af betonoverflader i drikkevandstanke

Affedtning af tanke på vandværker udføres hurtigst med Aquatex BiofilmX inden en desinfektion og ibrugtagning, fordi fedtede overflader ikke kan desinficeres, og fedtstofferne brugt ved støbningen giver næring til vandets naturlige bakterier.


Bliver disse fedtede belægninger ikke afrenset inden en desinfektion, vil de medføre en efterfølgende opblomstring i kimtallet.


Vi affedter din nye betontank og desinficerer den hurtigt og effektivt.

Vil du selv løse opgaven, leverer vi produkter fra dag til dag.

Ring TLF: 70 260 400.

Hvordan affedter man nye rentvandstanke?

Fjernelse af vegatabilske eller animalske olie og fedtstoffer brugt som slipmiddel eller frostmiddel ved støbning af fx. drikkevandstanke i beton udføres sådan:

Aquatex BiofilmX påføres betonoverfladerne i en 50% opløsning med vand. 1 liter produkt til en liter vand. Påføringen sker med en Aquatex Comet lavtrykssprøjte med teleskopsprøjtelanse.


Lad Aquatex BiofilmX virke i ca. 30 minutter og skyl grundigt med rent vand.Derefter foretager du en desinfektion med Aquatex MultiC desinfektionsmiddel i en 3% opløsning med vand.


Ved støbning af nye drikkevandstanke i beton med forskalling afsættes der olie og fedtstoffer anvendt som slipmiddel på betonoverfladerne. Såfremt der ikke sker en effektiv affedtning af overfladerne inden en desinfektion af tanken og ibrugtagning, vil det medføre uønsket kimdannelse og en drikkevandsforurening.


Vi har distributionen af et miljøvenligt og patenteret produkt til affedtningsopgaver på overflader og i rørsystemer til drikkevandssektoren:

Først affedtes alle overfalder med Aquatex BiofilmX 50% opløsning.

Dernæst foretages en desinfektion med 3% Aquatex MultiC som nævnt ovenfor.

Vi leverer produkter og udstyr til affedtning og desinfektion af tanke fra dag til dag. - Eller vi løser hele opgaven for dig.

Ring tlf: 70 260 400 for nærmere rådgivning, rensningservice eller produkter og udstyr.

Med Aquatex konceptet får du en sikker og miljøvenlig affedtning og desinfektion af dine drikkevandstanke. Vi har også løsninger til rensning af gamle drikkevandstanke.

ADVARSEL - Støb ikke tanke om vinteren

Vi leverer produkter og udstyr til affedtning og desinfektion af tanke fra dag til dag. - Eller vi løser hele opgaven for dig.

Ring tlf: 70 260 400 for nærmere rådgivning, rensningservice eller produkter og udstyr.

Med Aquatex konceptet får du en sikker og miljøvenlig affedtning og desinfektion af dine drikkevandstanke. Vi har også løsninger til rensning af gamle drikkevandstanke.

Får du støbt en drikkevandstank om vinteren, er det ofte nødvendigt at tilsætte frostmiddel til betonen. Dette slipmiddel kan sive ud i drikkevandet, ikke mindst når udendørstemperaturen stiger. Det medfører øgede og uønskede næringsstoffer i drikkevandet og kan give en vækst i kimtallet.Forlang at der støbes tanke uden brug af frostmiddel.

Få viden fra dine erfarne kolleger

Siden 2001 år har vi indsamlet viden fra vores projekter og dine kollegaer, for at dele dem med dig her.
Udfyld felterne herunder og gør dig klar til at få øjenåbnere og viden der kan spare dig både tid og penge.