Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris
  • Forside
  • Bæredygtig vandbehandling

HW Bifipro® vandbehandling

- mod legionella.

  • uden kemi og salt 
  • med op til 3 måneders beskyttelse uden flow
  • med 30%  energibesparelser
BifiPro baeredygtig vandbehandling

Bifipro vandbehandlingsanlæg

✔ Fjerner permanent legionella og biofilm

✔Ingen tilsætning af kemi

✔ Langtidsvirkende

Testet og godkendt

NASA-teknologi stopper legionella

Monter HW Bifipro vandbehandling med revolutionerende NASA-teknologi på dit varmtvandsanlæg i ejendommen og bliv fri for legionellarisiko for evigt. Bifipro® beskytter dine installationer mod legionella under ferier og nedlukninger, hvor vandforbruget er lavt.

"Sammenlignet med det, der er kendt som gatekeeper-systemer (såsom UV og UF), har Bifipro teknikken vist sig at være effektiv for hele vandforsyningssystemet, selv i tilfælde af døde ender eller sjældent benyttede rør."

Leo Ummels, hygiejne og infektionskoordinator, Radboud University Medical Center

Godkendt af ECHA til behandling af drikkevand

HW Bifipro vandbehandlingsanlæg er produceret af Holland Water siden 2003 med mere end 1.000 anlæg i Europa bekæmpende legionella på hoteller, sygehuse, plejehjem, offentlige bygninger og boligselskaber hver dag.

Bifipro® er godkendt til behandling af drikkevand for bakterier i EU af ECHA - European Chemical Agency.

Aquatex Water Management har eksklusiv eneforhandling af Bifipro® vandbehandlingsanlæg for Danmark.

Skalérbar legionellabehandling

Uanset størrelsen på ejendommens vandinstallation kan Bifipro® med sin modulopbygning hurtigt skaleres til at klare enhver udbygning af ejendommens vandinstallation, så den til stadighed beskytter mod legionella og andre sygdomsfremkaldende bakterier.

Bifipro vandbehandlingsanlæg er skalerbart

Bifipro vandbehandlingsanlæg er skalerbart

Spar mandetimer og energi på ugentlige skylninger af installationerne

Fremover behøver du ikke at tænke på at skulle bruge kostbar tid og dyrt drikkevand på at skylle ejendommens vandanlæg for slam og farlige bakterier. Bifipro® behandler alt vandet kontinuerligt i hele installationen, så bakterierne ikke kan overleve.
Også på byggepladser er der rigtigt meget at spare - læs mere om det her

"Blev konfronteret med et systematisk forværrede legionellaresultater.
Gennem vores søgen efter en løsning, endte vi med Bifipro® som blev installeret 3 steder på vores campus.
To år efter, er vores plejecenter fortsat legionellafrit, og dette har ubestrideligt enorme fordele:
Sikkert vand, ro i sindet, smag, lugt eller farve ok, temperaturreduktion, vandbesparelse, undgår skylning, reduktion af vandprøvetagning...
Jeg kan varmt anbefale BifiPro"

Jan Vanreusel, Teknisk direktør, OPZ Geel Hospital

Drop opvarmningen af det varme vand til 70 grader

Termobehandling af dit varmtvandssystem med 60-70 grader varmt vand er ikke længere nødvendigt. Sluk for elpatroner og giv dine servicemedarbejdere andre opgaver. Spar kostbar energi. HW Bifipro® sender beskyttende ioner rundt i vandinstallationer døgnet rundt. Legionella kan ikke længere leve i dine installationer.

"Bifipro® er ansvarlig for 18% af de samlede energibesparelser på hospitalets primære drift."

Christophe Allaert, Az Damiaan hospitalet

Vandet er beskyttet mod bakterier i ferier og ved nedlukninger

Når samfundet lukker ned med corona, skolerne holder ferier eller lejligheder og værelser på plejehjem og hoteller står tomme, har legionellabakterierne gode  formeringsbetingelser i det stillestående vand.

Det medfører store omkostninger til skylninger, termobehandlinger og vandprøver for at sikre rent, sundt vand, når bygningerne igen tages i brug.

Med Bifipro® vandbehandlingsanlæg er dine vandinstallationer beskyttet mod farlige bakterier i 6 til 12 uger ved stilstand, fordi ionerne fortsat er i vandet og bekæmper bakterievækst.

BifiPro vandbehandling mod legionella

Bifipro vandbehandling hindrer legionella i nedlukningsperioder

"Kan varmt anbefale Bifipro som et system til at fjerne og forhindre biofilm. Det holder vores hotels drikkevandssystem legionellafrit"

Patrick Zeeuw, teknisk direktør, Sheraton Schipol Airport

Slut med den slimede biofilm

Vand afsætter biofilm i vandrørene. I ventilerne. Overalt. Biofilmen nedsætter flowet i vandrørene og koster energi. Den risikerer at tilstoppe rørene. Biofilm er også begyndelsen til enhver aflejring af kalk og rust i rørsystemet. Den æder langsomt dine rør op.

Den gode nyhed er, at Bifipro vandbehandlingsanlæg også forhindrer dannelsen af biofilm, fordi de små mikrober, som biofilmen består af, ikke har en chance for at formere sig. Uden biofilm bruger du mindre energi til at sende vandet rundt i rørene, du undgår tilstoppede rør og dine installationer får længere levetid. Korrosioner koster hvert år milliarder af kroner alene i Danmark.

Hospital sparede 18% på energiomkostningerne

American Journal of Infection Control har i et forskningsresultat offentliggjort i 2018 bevist, at det med vandbehandling som Bifipro® er muligt at spare op til 33% på energien på det varme vand ved at sænke fremløbstemperaturen.

Holland Waters kunde, AZ Damiaan hospitalet i Holland, har dokumenteret at have opnået 18% energibesparelse årligt på hospitalets primære behov i relation til drikkevand.

Hospital sparede med Bifipro vandbehandlingsanlæg

Hospital sparede med Bifipro vandbehandlingsanlæg

I Danmark er det indtil videre ikke tilladt at operere med temperaturer under 50 grader C, men det forventes, at vi i lighed med andre EU-lande, får denne mulighed med henblik på at spare energi og CO2 for at leve op til FN's klimamål.


I praksis kommer vi meget ofte ud for, at ejendommes vandinstallationer kører med temperaturer lavere end de lovbefalede 50 grader C. Det kan være på grund af fejlindstillinger eller manglende vedligeholdelse. Under disse konditioner vil Bifipro® beskytte installationer mod legionella og andre sygdomsfremkaldende bakterier, fordi de bakteriedræbende ioner virker i 6-12 uger selv uden flow.

Hvordan virker HW Bifipro

Holland Water har udviklet det oprindelige vandbehandlingskoncept fra NASA til at sikre astronauterne rent drikkevand under rummissionerne og patenteret metoden.

Vandbehandlingsanlægget HW Bifipro bekæmper bakterier i vandinstallationer ved hjælp af kobber- og sølv-ioner.


Bifipro®-systemet er baseret på kobber- og sølvionisering og består af separate ioniseringskamre med henholdsvis kobber- og sølvelektroder.


Vandinstallationen i ejendommen by-pases og tilsluttes Bifipro, således at alt vandet ledes henholdsvis gennem et kammer med en kobberelektrode og parallelt et kammer med en sølvelektrode.


Afhængigt af strømningshastigheden tilføres elektroderne en afstemt elektricitet, så små mængder kobber- og sølvioner doseres direkte i vandstrømmen.


Det behandlede vand fra de to kamre ledes forbi en styringsboks, der overvåger processen, og derfra ud i i vandinstallationen.


Når kobber- og sølvionerne møder sygdomsfremkaldende bakterie som legionella, pseudomonas, e.coli m.fl. nedbryder de bakteriernes cellemembraner og ATP-kerne, hvorefter bakterierne dør.


Ionerne findes i vandstrømmen i 6-12 uger, og derfor vil bakterierne heller ikke kunne overleve selv i periodisk stillestående vand.


Det betyder også, at selv om der opstår bakteriedannelse i døde rørender eller områder med stillestående vand, vil bakterier straks blive destrueret, når de møder ionerne i vandstrømmen.


Kobber- og sølvionerne sørger også for, at biofilmen fjernes fra kontinuerligt i hele vandforsyningssystemet, og at nye bakterier ikke kan reproduceres.


De doserede koncentrationer af ioner ligger betydeligt under de lovmæssige standarder og og er ufarlige for mennesker og miljø.


HW Bifipro er godkendt i hele EU af ECHA - European Chemical Agency - til behandling af drikkevand mod bakteriedannelse.

Ingen tilsætning af kemi og salt

Når du vælger et bæredygtigt HW Bifipro® vandbehandlingsanlæg, har du samtidig fravalgt at skulle bruge tid og energi på at skylle eller termobehandle din vandinstallation for at forhindre legionellabakterier.

Du behøver heller ikke at indkøbe dyre kemikalier eller specialsalt, eller at holde øje med blinkende røde advarselslamper.

Heller ingen grund til at være bekymret for læk af farlige klorholdige beholdere.

Bifipro kører bare. Tilsæt kun vand.

Din vandbehandling er digitalt overvåget af os døgnet rundt. Du kan også få koblet overvågningen sammen med din nuværende styring.

Servicering af HW Bifipro vandbehandlingsanlæg

Vi kommer 4 gange om året og renser elektroderne i Bifipro® og analyserer vandet. Det er din garanti for 100% ren og sikker vandforsyning med store besparelser på både energi, vand og mandetimer.

Aquatex servicerer Bifipro vandbehandlingsanlæg

Aquatex servicerer Bifipro vandbehandlingsanlæg

Installation af HW Bifipro

Bifipro® kommer som færdigt opbyggede moduler, der fylder meget lidt og bliver monteret på din vandinstallation i løbet af en dag af vores specialuddannede Bifipro-team.

Er Bifipro vandbehandlingsanlæg for dig?

Hvis du gerne vil blive legionella og biofilm kvit - samtidig med at du sænker energiforbruget, så kan det godt se sådan ud. Der findes mange muligheder på markedet og vi hjælper gerne med at besvare de spørgsmål du har.

✔ Fjerner permanent legionella og biofilm

✔ Ingen tilsætning af kemi

✔ Langtidsvirkende

Referencer

AZ Damiaan - hospital
Hotel Sheraton, Shipol Airport, Amsterdam
Feriecenter Antico Borgo, Toscana
Campingcenter Papasole, Toscana - 3000 gæster
Hotel Holiday Inn, Vincent Group
OPZ Geel Hospital, Amsterdam
Radboudomc University


Az Damiaan hospitalet, Tech.Man. Christophe Allaert:
"The Bifipro® is responsible for 18% of the total energy savings on the hospital's primary needs."

Sheraton Schipol Airport, Director Tech Service Patrick Zeeuw:
"... we were having difficulty maintaining levels of biofilm ...
This is clearly a time consuming and costly process, not just in energy usage, water and manpower, but also i lost income for the hotel when it means, for instance, that we would need to leave a guest room unoccupied for a period of 14 days, prior to re-renting it.
... can highly recommend Bifipro as a system to eliminate and prevent biofilm, which in turn keeps our hotel's drinking water system legionella free."

Radboud universitair medisch centrum, Coördinator Hygiene and Infection Prevention Leo Ummels, Bsc:
"We were in favor of a copper and silver ionisation system (CSl), compared to other alternative methods which were not effective enough for us. For example, compared to what is known as gatekeeper systems (such as UV and UF), the CSI technique has proven to be effective for the whole water supply system, even in the case of dead legs or irregular used pipes.
After installing the Bifipro@ system, we soon experienced the positive aspects of it. Our facilities are now legionella free and we have noticed that other bacteria have been eliminated by the CS|-system (Copper-Silver Treatment) as well."

OPZ Geel Hospital, Financial and Technical Director Jan Vanreusel:
... was being confronted with a systematically worsening legionella results with an effective contamination in the summer of 2015
Through our search for a solution, we ended up at Holland Water.
In December 2015, the installation of the Bifipro® was a fact ( at 3 locations on our campus).
Meanwhile - two years after our first acquaintance - our care centre remains legionella free and this undeniable has tremendous advantages:
Safe water, peace of mind, taste, smell or color ok, temperature reduction, water savings, avoiding flushing, reduction of water sampling...
I highly recommend Holland Water.

- så kan du dele den med dine kollegaer eller beboere

Bifipro brochure