Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

 • Tlf: 70 260 400
 • 99 % kundetilfredshed 
 • 20 års specialisterfaring
 • 2021: Børsens gazellepris

Vandværk

- Indgående kendskab til vandværker siden 2001

Vandværk

 • Specieludviklede metoder og produkter til alle
  rensnings- og desinfikationsopgaver
 • Alsidigt og lynhurtigt vandanalyseudstyr der bruges til egenkontrol, idriftsætninger og meget mere

Rensning af iltningstrappe for okker på vandværk

Disse hovedopgaver hjælper vi dig med

(Klik på emnet og info'en kommer under emneknapperne)

 • Kontrol af vandkvalitet

 • Rensning af ledninger

 • Produkter

Kontroller din vandkvalitet på bare 3 minutter

Med vores apparat til hurtige vandanalyser, LuminUltra, får du et alsidigt værktøj til at tjekke vandkvaliteten på og uden for vandværket.

På vandværker bruges LuminUltra primært til:

 • Egenkontrol - kontrol af vandkvaliteten 
 • Idriftsætning af ledninger - uden unødigt vandspild
 • Finde forureningsårsag indenfor få timer
 • Afgører vandkvalitet hos forbruger med det samme
Lars Nørgaard Ikast Vandforsyning

Lars Nørgaard, Ikast Vandforsyning

Lars lærte at lave vandanalyser på 2 timer

Læs casen om hvordan Lars, driftchef i Ikast Vandforsyning nu altid VED, at de 100% styr på bakterieniveauet i hele forsyningen

Arne Søgaard Billund Vand

Billund Vand & Energi

BV&E fik en instruktionsrensning.
"Nu tror jeg vi har erfaringen til selv at kunne rense trykledningen ud".  Med udstyr og produkter fra Aquatex

Juelsminde vandværk

Rensning af ledning med stor dokumenteret effekt

Jesper Jensen, projektleder, HOFOR

HOFOR

Jesper fra HOFOR, fik hurtigt renset en vanskelig ledning i Ø 650mm – og efterfølgende vandanalyser sad lige i skabet

Andre renseopgaver vi hjælper vandværker med 

(Klik på opgaven for at se mere)

Desinfektion af ledninger

Kloring af vandledninger dækker ofte over begrebet desinfektion af vandledninger, som i dag udføres hurtigere og miljøvenligt med vores produkt, MulitiC, der er fri for den miljøbelastende klor.

Ved alle nyanlagte vandledninger, råvandsledninger, stikledninger og reparationer bør der altid foretages en desinfektion – ofte kaldet kloring, inden forbrugerne tilsluttes, for at undgå bakterier.

Du bruger 5 gange mindre MultiC end klor ved en desinficering. Klor afgiver som bekendt farlige klordampe, der kan være kræftfremkaldende, ligesom det er korroderende og miljøbelastende. MultiC klarer opgaven endnu bedre – og tager hensyn til miljøet og dine medarbejdere.

Desinfektionsprodukter godkendt til fødevarer

Kontakt os i dag og få vejledning i hvordan du kommer i gang med en miljøvenlig og effektiv desinfektion.

MultiC

 • Hurtigere desinfektion - 1-6 timer
 • Kortere skylletid og mindre vandforbrug
 • Mere sikker desinfektion - hurtigere idriftsætning
 • Færre tæringer på rør og ventiler
 • Fjerner biofilm og belægninger

Klorprodukter

 • Afgiver kræftfremkaldende klordampe
 • Er korrederende
 • Miljøbelastende at skaffe sig af med
 • En desinfektion kræver 5 X mere klor end MultiC
 • Fjerner IKKE biofilm og belægninger

Rensning af grundvandspumper

Skal pumpen være helt ren bør du skille grundvandspumpen ad i enkeltdele. Efter delene er blevet blæst neddyppes de i Pipeclean i 12 timer. Herfefter skylles delene grundigt, blæses tørre og pumpen samles igen. 

Med den metode får du en helt ren grundvandspumpe hvor hverken overflader eller pakninger har taget skade.

Den hurtigste rensemetode af en grundvandspumpe på stedet, hvor der bare skal kunne pumpes vand i en fart, er at gennemskylle pumpen med en opløsning af vores PipeClean produkt. Pumpen bliver som regel ikke helt ren men kan pumpe vand med det samme.

Aquatex sørger for rensningen af dine pumper hurtigt og skånsomt - eller du kan bestille miljøvenlige produkter og selv udføre rensningen efter vores vejledning. Bestil pumperensning eller renseprodukter. Vi leverer fra dag til dag.

Rengøring på vandværket

Hos Aquatex får du et bredt udvalg af Miljøvenlige og særligt udviklede rengøringsmidler til rengøring og vedligeholdelse på vandværket.

Aquatex rengøringsprodukterne er veldokumenterede, giver et godt resultat og et sikkert arbejdsmiljø.
Du får fjernet belægninger af snavs, kalk, mangan, okker, rust og bakterier i produktionen såvel som i personalerum, frokoststuer, toiletter og bad.

Vil du have produkter der nemt får rengjordt dit vandværk så kontakt os så finder vi sammen de produkter du kan få størst gavn af.

Kalkfjerning på klinker og fliser

Kalkfjerning på fliser

Udsyring eller regenerering af borringer

Aqautex internationalt godkendte regenereringsmetode kan du bruge på alle typer borringer - også med metalfiltre.

Produkterne du anvender er miljøvenlige - helt uden brug af klor, tungmetaller eller organiske næringstoffer. De afgiver ikke afsmag til vandet, der er ikke lugtgener og selvfølgelig heller ingen giftige dampe. Faktisk kan restproduktet udledes til kloak.

Metoden sikrer at borringen bliver helt fri for biofilm i belægninger og fjerner mangan, kalk og okkerbelægninger helt ud i filterbesætningen. Herudover fjernes slamforekomster, ler, borerester ect. Metoden sikrer desunde at der ikke forekommer nogen korresioner.

Udsyringen tager kun 1-3 døgn bl.a. fordi at udsyring og desinfektion sker i samme arbejdsgang. Renpumpningen går hurtigt og kræver mindre vand end andre metoder.

Kontakt os og få et overslag over, hvad en Aquatex-regenerering af dine boringer vil betyde - eller få et tilbud på produkter til udsyring med samtidig desinfektion.

 • Skånsom rensning sikrer borringer holder længere 
 • Miljøvenlig metode med lavt vandforbrug og miljøvenligt produkt
 • Pumpernes elforbrug bliver væsentligt mindre
 • Giver et bedre og sikrere arbejdsmiljø
 • Hurtig udsyring på bare 1-3 dage
Regenerering af boring med CARELA BIO-PLUSforte

Regenerering af borring

Rensning af iltningstrapper

Iltningstrapper og reaktionsbeholdere i iltningshuse renses hurtigt for belægninger af okker, mangan, kalk, biofilm og bakterier på en og samme tid med de anerkendte biologisk nedbrydelige Aquatex produkter.

TankClean Super påføres væggene i iltningshuset med lavtrykspumpe. Det er skånsomt over for betonoverfladerne og fjerner hurtigt belægninger af okker, kalk, mangan og biofilm.

Aquatex systemrensning fjerner både belægninger og desinficerer i samme arbejdsgang.

Det gør, at en rensning af iltningstrapper kan udføres betydeligt hurtigere end ved højtryksrensning.

Belægningerne skummer op og opløses på et øjeblik.

Skyl efter med rent vand og iltningstrapperne er rene og klar til at tage i brug.

Rensning af iltningstrappe for okker på vandværk

Tag kontakt til os i dag og hør hvordan vi eller du selv hurtigt kan få renset dine iltningstrapper.

Rensning af filtre

Problemet i dag
Filtermaterialet i lukkede trykfiltre og åbne filtre på vandværkerne belægges hen over tiden med mangan, jern, kalk og biomateriale, indtil de lukker helt til, danner kanaler, klumper sammen og bliver ude af stand til at filtrere.
Efterhånden som belægningerne øges, stiger risikoen også for bakterieforekomster!

Vedligeholdelsen i dag består i en total udskiftning af filtersandet. Ikke billigt og særdeles tidskrævende. Og man skal også bortskaffe det gamle filtersand med medfølgende miljøafgifter.

Hvorfor ikke rense og desinficere filterne
Er dit filtermateriale ved at vokse oven ud af filteret og de enkelte filterkorn er blevet større, så filteret ikke fungerer optimalt kan du overveje at regenere – rense – filtermaterialet efter Aquatex-konceptet.
Det er mere enkelt og hurtigere end en udskiftning af filtermaterialet, og dit filter virker optimalt igen i løbet af et par uger.

Aquatexprodukter til alle filtre
Vi har Aquatex produkter til rensning af stort set alle filtre, der er i berøring med vand, såsom åbne og lukkede råvandsfiltre og sandfiltre, trykfiltre, UV-anlæg, kulfiltre også kaldet carbonfiltre, omvendt osmoseanlæg, havvandsfiltre.

Lad os rense dine filtre – eller gør det selv med Aquatex produkter og udstyr –
næste gang og spar på dine vedligeholdelsesomkostninger.

Fjerne kobberfedt fra drikkevandsborring

Ved etableringen af en ny drikkevandsboring, er vi før blevet kontaktet omkring, der ved en fejl, er kommet kobberfedt i boringen gennem et stigrøret.

Olie, fedt og kobberfedt er meget vanskeligt af fjerne fra boringer. Ud over at kobberfedt er giftigt tilfører det næringsstoffer til drikkevandets naturlige indhold af bakterier.

For at kunne desinficere drikkevandsboringen effektivt, er det nødvendigt forinden at affedte boringen og fjerne alle forekomster af kobberfedt.

Referencer: Vandværker

--Medlem af Danva og Danske Vandværker --

Skal vi tage en snak om mulighederne?

Vi sidder klar til at hjælpe og vejlede dig i hvordan du kan drage fordel af Aquatex services og produkter

Var det en god oplevelse at snakke med en Aquatex konsulent? [OPDATERES]

Hos os er du sikker på en god service. Derfor er vi ikke bange for at spørge alle vores kunder om deres oplevelse med Aquatex, og lægger alle besvarelserne frit tilgængelige her på hjemmesiden.

MAJ 2023 - BESVARELSER

Onsdag 31. maj 2023 kl. 14.36
Ja jeg blev hjulpet til at snakke med rette mand


Onsdag 31. maj 2023 kl. 10.37
Hurtig svar, løsning super. Meget flink


Onsdag 31. maj 2023 kl. 08.26
Fyldestgørende og effektivt svar - der gav god inspiration til det forsatte arbejde


Torsdag 25. maj 2023 kl. 08.36
Ja Hilsen Ole - Dorch og Danola


Onsdag 17. maj 2023 kl. 09.33
hjælpsom ift spørgsmål om muligt salg til privat

JUNI 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"dddd

Dato

JULI 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"

Dato

AUGUST 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"

Dato

*Her finder du altid de sidste 4 måneders besvarelser. Opdateres ved start af ny måned.