Aquatex nyheder

Pressemeddelelse: Fynsk firma var forberedt på Covid-19 og tilbyder ny testmetode, der kan genåbne Danmark hurtigere

Aquatex Water Management har adresse i Faaborg tilbyder verdens eneste mobile qPCR testudstyr, der kan teste spildevand for Covid-19 smitte på 2 timer Aquatex, der er kendt som ekspert i bekæmpelse af legionella og andre bakterier i drikkevand, kommer ud af 2020 med et overskud på 2,1 mio kr. før bonus og skat.

6 år før Coronapandemien fik Aquatex Water Mangement en huslejeforhøjelse på kontoret i Faaborg. I stedet for at fortsætte med den dyrere husleje, blev lejemålet sagt op og byttet ud med hjemmearbejdspladser til medarbejderne, fortæller direktør Bjarne Ravn, og det har fungeret godt. 


Da Danmark lukkede ned den 11. marts sidste år, var vi klar til business as usual. Vi havde 6 års erfaring i at arbejde hjemmefra.

Strategi: 20% årlig vækst

I marts havde vi netop afleveret en strategiplan for de kommende 5 år udviklet i samarbejde med Next Step Challenge dygtige advisory board med et mål om af vækste med 20% årligt. Derfor var vi klar.

Nedlukning betød bakterievækst i vandinstallationer

2020 gik med at spore legionellabakterier i ejendomme over hele landet for Bygningsstyrelsen, Regionerne, kommuner og boligselskaber. Nedlukningerne betød, at bakterierne havde gode vækstmuligheder i bygningernes vandinstallationer og var til fare for brugerne af bygningerne.


Legionellabakterier er meget farlige og smitter ved indånding af vanddampe - men ikke fra menneske til menneske. 11% af de smittede dør.


Men med vores eget hurtig-analyseudstyr, LuminUltra, var det muligt at teste en bygnings vandinstallation på et par timer som et alternativ til den normale ventetid på op til 14 dage.


Metoden, som vi fik udarbejdet i et samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll, blev anvendt ved test af over 200 statslige bygninger, kommunekontorer og plejehjem over hele Danmark. En hel del bygninger skulle siden have fjernet bakterieproblemerne. Derfor blev 2020 et særdeles travlt år for Aquatex.

Test spildevand for Covid-19 for 100.000 borgere på 2 timer

I sommeren 2020 fik vi adgang til det sidste nye qPCR-analyseudstyr, GeneCount, til at teste for Covid-19 smitte i spildevand og på overflader som fx dørhåndtag i bygninger.


GeneCount fylder ikke mere end en personlig printer, men den kan udføre 15 analyser for Covid-19 i spildevand på 2 timer, og alle kan lære at bruge udstyret på et par timer. Med bare en analysekørsel kan en person teste spildevandet fra et område med 100.000 indbyggere til en pris af under 20.000 kr. og således beregne smitteudviklingen.


Når myndighederne sammenholder målingerne af spildevandet med persontest fra samme område, får de et ret præcist billede af smitteudviklingen, hvor både smittede med og uden symptomer er medtaget i målingen.


10 GeneCount analyseudstyr placeret rundt på landets største renseanlæg vil være tilstrækkeligt til at teste spildevand for virus for hele Danmark - både nu og i fremtiden.


Omsætningen i Aquatex steg over 50% og overskuddet blev før medarbejderbonus og skat på kr. 2,1 mio kr. i 2020.


Aquatex er eneforhandler af alle LuminUltra testudstyr.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: