Aquatex nyheder

Stands bakterieproblemer i skurvognsbyer og på byggepladser

Der er altid store bakterieproblemer ved de midlertidige vandinstallationer opsat til at forsyne store byggearbejdspladser med drikkevand.

Byggepladser med godt arbejdsmiljø er bakteriefri

Arbejdsmiljøet på byggepladsen har konsekvenser

Problemerne betyder, at der skal tages mange, kostbare vandprøver, at byggepladsen risikerer at blive lukket ned eller at medarbejderne bliver syge, så projekterne forsinkes. Men det kan undgås nu.

Hvorfor opstår bakterieproblemer altid på byggepladser?

Årsagen ligger i, at der er et skiftende vandbehov med deraf følgende stillestående vand i vandledningerne, som ofte ligger ubeskyttede hen oven på jorden og udsættes for solopvarmning, så vandtemperaturen bliver optimal for bakterievækst.

Skurvognene står periodisk ubenyttede hen med stillestående, tempereret vand og er et eldorado for legionella og andre bakterier.


Desuden er der erfaringsmæssigt stor risiko for, at bakterieproblemerne i byggevandet eksporteres til nybygningerne, når vandet bliver brugt til skylning af de nyopførte ejendomme inden ibrugtagning. Det kan medføre forsinkelser og udgifter til rensninger.

Hvordan løses bakterieproblemerne på byggepladserne?

I dag bliver man nødt til at bruge mange mandetimer på at skylle vandinstallationerne og udtage vandprøver. Gentage skylningerne eller få foretaget rensninger af hele vandinstallationen på byggepladsen for at genetablere rent vand.

Få et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen med Bifipro

BifiPro vandbehandling er ideelt til netop byggepladser og skurvognsbyer, fordi det behandler alt vandet i installationerne kontinuerligt, så det er rent og fri for bakterier. Samtidig har vandbehandlingen en langvarende depotvirkning, så vandet holdes bakteriefrit selv i ledninger og skurvogne, der står ubenyttede hen.

Få gratis vejledning

Bestil et konsulentmøde og hør mere om bæredygtig vandbehandling til at holde drikkevandet rent og sundt på byggepladser, skurvognsbyer og i nybyggerier.

Spar mandetimer

 Minimér omkostninger

Reducér risiko for forsinkelser

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: