Aquatex nyheder

For at teste hvordan man med større sikkerhed kan desinficere vandledninger over mange kilometer om med stor diameter, har der for år tilbage været udført et succesrigt storskala desinfektionsforsøg hos Landeswasserversorgung Stuttgart i Tyskland.

Siden er desinfektion af meget store rørledninger blevet udviklet og kombineret med trykprøvning samt endnu mere miljørigtig udledning, så forbruget af skyllevand kan reduceres til et minimum.

Det medfører en sikker desinfektion og hurtigere idriftsætning med færre arbejdstimer.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: