Aquatex nyheder

CleanDes kontra klor og natriumhypoclorit til desinfektioner

Desinfektion på kun 1 time - og et bedre miljø​

Bestil klorfrie desinfektionsprodukter
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Vi leverer i Danmark og Sverige samt europæiske havne - 

 • Meget hurtigere desinfektion - Skån miljø og arbejdsmiljø!
 • Brug CleanDes til desinfektion af rene overflader
 • MultiDes til desinfektion af overflader med belægninger og biofilm
 • og P2 Desinfektionsspray desinfektionsværktøj til fodtøj og mindre reparationssteder
 • Drop klor og natriumhypochlorit!

CleanDes, MultiDes

KLOR, NATRIUM HYPOCHLORIT

Indhold og miljø ved desinfektionsopgaver

Desinfektionsprodukterne
Indeholder ingen giftige elementer.
Er sikre og enkle at bruge.
Er stort set lugtfri.

Klor er giftigt og miljøfarligt.
Natriumhypochlorit ætser og er miljøfarligt.
Der er strenge arbejdsmiljøkrav for arbejdet med klor og natriumhypochlorit.
Klor og kloret vand har en stærk og ubehagelig lugt.

Desinfektionsvirketid

MultiDes:
0,5% opløsning i 1 time

Klor: 50 ppm i mindst 12 timer

Skylning og vandforbrug efter desinficering

Desinfektionsprodukter skylles let ud.
Skyllevand svarende til ca. 2 gange vandvolumen i ledningen er tilstrækkelig.

Skyllevand svarende til 3-5 gange rørindholdet er påkrævet på grund af lugt, afsmag og korrosionsrisiko.

Bortskaffelse og miljø efter desinfektioner

Aquatex desinfektionsmidler indeholder ikke giftige komponenter.
Der opstår ikke skadelige reaktionsprodukter (DBP). Aquatex desinfektionsopløsninger bortskaffes let.

Klorbaserede produkter kan danne skadelige reaktionsprodukter (DBP) som kloroform og andre trihalogenmethaner og kloraminer. Desinfektionsløsninger, som indeholder klor eller Natriumhypochlorit skal altid neutraliseres før de kan udledes.
Klorkoncentrationer over 0,02 ppm er skadelige for fisk. Renseanlæg modtager ikke klorholdigt vand.

Desinfektionsprodukter

Aquatex P2 Desinfektionspray
P2 desinfektionspray fra AquatexBrug P2 desinfektionsspray når du ønsker:et produkt der er godkendt af fødevarestyrelsen - og med sikkerhed kan[...]
Aquatex MultiC desinfektionsprodukt til vandværker
Desinfektionsprodukt til vandværker- godkendt af Fødevarestyrelsen Aquatex MultiC10 literDesinfektion af vandledninger, rentvandstanke, boringer, vandrørHurtigere desinfektion betyder hurtigere idriftsætningSikker desinfektion fjerner farlige[...]
Aquatex CleanDes godkendt desinfektionsprodukt til vandværker
Aquatex CleanDesGodkendt desinfektionsprodukt til desinfektion af store, nye vandledninger, rentvandstanke og drikkevandsboringer.Aquatex CleanDes godkendt af Fødevarestyrelsen og baseret på brintoverilte[...]

Hurtigere, bedre desinfektion med mere miljø

For få år siden holdt vi op med at tilsætte klor til drikkevandet i Danmark. Nu er tiden kommet til, at henvise klorprodukterne til museum.
Det er til gavn for både medarbejderne og miljøet samtidig med, at de nye, moderne desinfektionsmidler sparer på drikkevandet og tidsforbruget.

Bonusinfo om skadevirkninger under kloringer:

 • Nogle af trihalogenmethanerne mistænkes for at være kræftfremkaldende.
 • Kloraminer opstår, når klor nedbryder amoniakforbindelser som sved og urin samt hudceller.
 • Kloraminerne giver den markante lugt af klor.
 • Klor er årsag til eksemer.
 • Arbejde med klorprodukter kræver særlig beskyttelse i form af åndedrætsværn med friskluftforsyning.
 • Uheld hvor klor blandes med syrer, medfører ødelagt lungefunktion ved indånding.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: