Aquatex nyheder

Med den nyeste forureningssag i Køge må snart stå klart for enhver, at vores drikkevandstanke, råvandstanke, reaktionsbeholdere og iltningstrapper og filterbassiner ikke bare kan stå urensede hen i årtier.

Desværre er det kotume på rigtig mange vandværker, at man aldrig hverken efterser endsige renser sine drikkevandsbeholdere. Sammenholdt med de meget sjældne obligatoriske kontroller af vandkvaliteterne, kan forbrugerne i månedsvis blive forsynet med forurenet vand, uden at det bliver opdaget.

Nu i Køge, hvor man har lært lektien på den hårde måde gennem flere alvorlige drikkevandsforureninger, tager man oftere vandprøver. Det betyder naturligvis, at man finder flere forureninger og dermed også øger risikoen for at blive hængt ud i pressen. Men hellere det, end at levere forurenet vand. Der er sikkert mange flere uopdagede forureninger landet over.

Jeg har gennem en årrække talt for, at vi i lighed med fx. Tyskland skal have fastsat nogle retningslinier – ikke nødvendigvis love – for, hvor et eftersyn af drikkevandsbeholdere hvert år og en rensning efter behov – ikke senere en efter 3 år.
Når drikkevandsbeholderne blivere rensede – og det kan man ikke gøre med klor, som DANVA’s vejledning foreskriver, så fjernes belægninger og biofilm. Det betyder, at eventuelle revner og utætheder er nemmere at få øje på, og når tankens overflader igen er som ny og fri for biofilm, er der ingen grobund for bakterier.

Det er meget nemt at rense en tank med fx. CARELA BIO-PLUS og det koster meget lidt i forhold til en forurening.
Et halvt kilo produkt pr. kvadratmeter påført med en CARELA AIR-MAT lavtrykssprøjte fjerner alle belægninger, biofilm og bakterier på ganske kort tid. Ingen anden metode kan gøre arbejdet så skånsomt og effektivt på så kort tid.
Rene tanke giver rent vand. Skal vi så se at få lavet nogle faste retningslinier for at få efterset vores drikkevandstanke og få dem renset ordentligt. Vi kan ikke være andet bekendt over for vores kunder – forbrugerne!

Se hvor nemt det er at rense drikkevandstanke her.

Kender du bedre metoder til tankrensning, så skriv venligst om det her.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: