Aquatex nyheder

Pige drikker rent vand

Når et vandværk konstaterer en forurening af drikkevandet, træder der en standardprocedure i kraft og en masse traditionelle måder at bekæmpe en forurening på - præcis som i tilfældet netop nu med Tommerup Bys Vandværk.

Traditionel bekæmpelse af drikkevandforureninger​

Desværre er både tiden og udviklingen rendt fra både procedurer og metoder. Det betyder, at borgerne i en sådan situation må forvente at stå uden vand i endog meget lang tid.

Det tager 3-7 dage af finde en forureningskilde​

Det første, man gør, er at prøve at finde årsagen til drikkevandsforureningen.​ Det sker ved at der bliver udtaget drikkevandsprøver på vandværket og ude på ledningsnettet. Vandprøverne bliver transporteret til et laboratorium og de bliver dyrket for at kunne fortælle vandkvaliteten. Det tager 18-24 timer plus transporttiden.

I mellemtiden er borgerne uden drikkevand - eller de skal koge vandet. Meget besværligt og dyrt.

De tidskrævende vandprøver er også kostbare​.

Hele vandsystemet skylles med masser af rent vand. Det koster også penge, vand​ og tid.

Findes forureningen ikke ved første laboratorieanalyser - og det sker ofte - så går der yderligere 3 dage med nye vandprøver, mangel på vand, vandspild og omkostninger.

Fjernelse af bakterier i drikkevand ved at skylle er for dyrt og spild af vand​

Hurra, når forureningen er fundet og udbedret, så anbefaler de traditionelle procedurer, at vandledningerne skylles med masser af rent vand - indtil de er rene​. Det kan erfaringsmæssigt tage uger. Undertiden måneder! Det koster. Det generer forbrugere og driftchefer. 

Moderne tider - moderne bekæmpelse af drikkevandsforureninger​

I dag kan vi tilbyde en meget hurtigere, mere effektiv og fremfor alt billig bekæmpelse af drikkevandsforureninger.​

qua starter kit til vandprøver

Det sidste nye er, at Aquatex - Water Management har fået importrettighederne til Lumintron QGA Water Test.​ Med QGA Test Kittet kan vi foretage en vandanalyse ude på vandværket på kun 10 minutter. Det betyder, at på 1-2 timer kan vi lave 10-20 vandtests og derved finde en forureningsårsag og straks iværksætte en udbedring samt en desinfektion.

Det er ingen hemmelighed, at vi også sælger QGA Water Test til fx. vandværker. Bestil på TLF: +45 70 260400 - eller på email.

​Når vi har fundet og udbedret forureningskilden, så skal vi have renset og desinficeret. I stedet for at spilde en masse rent drikkevand til ingen nytte, benytter vi os af en desinfektionsrensning med miljørigtige renseprodukter. I løbet af få timer - op til en dag eller to - alt efter volumen i vandforsyningen, kan vi genoprette vandforsyningen.
Igen kan vi på 10 minutter fastslå vandkvaliteten inden vi åbner for det rene vand til forbrugerne.

Vi du være sikker på en hurtig bekæmpelse af drikkevandsforureninger, så kontakt Aquatex på TLF: +45 70 260400 - eller send en email.

MultiC desinfektionsprodukt
Desinfektion på 1 time - Aquatex MultiCDesinfektion med fødevaregodkendelse - klorfri - af:Aquatex MultiC desinfektionsprodukt vandledningervandrørdrikkevandstanke på vandværker, skibe, tog, flyiltningshusefiltermaterialeboringerog fjernelse[...]

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: