Aquatex nyheder

Er bakteriologiske hurtig-analyser lovlige på vandværker?

Kender du det?

Du har fordybet dig i et emne.
Og tror at alle andre i branchen lige netop har gjort det samme.
Du har lige sluppet Drikkevandsdirektivet.
Har nærlæst kapitel 3, paragraf 7 og 11
Som omhandler kontrol med drikkevandskvaliteten på vandværker
Sådan er virkeligheden ikke.
Derfor vil jeg opfriske emnet.

Er det  forsvarligt kun at teste drikkevandet få gange om året?

I Drikkevandsdirektivet paragraf 7 står der:

§ 7. Vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af § 4, skal kontrollere vandet ved regelmæssig kontrol, jf. dog stk. 2. Den regelmæssige kontrol fastlægges i et kontrolprogram, som gennemføres af vandforsyningen, jf. dog stk. 10. (Om kontrol af boringer)(kontrolprogram godkendes af myndighederne)


Læg mærke til ordene "regelmæssig kontrol".
Det kan dække over nogen få gange om året, som de fleste vandværker mener er godt nok.
Hvilket betyder, at i månedsvis kender vandværket ikke kvaliteten af det vand, der sendes ud til borgerne.
Borgere, som har fuld tillid til vandværkerne.
Er det godt nok?

Nej, det er det ikke.

Vores vandprøver er altid i orden - ingen grund til flere vandprøver

Jeg hører mange sige: "Vores vandprøver er altid i orden, så der er ingen grund til at lave flere prøver".

Tænk hvis man kontrollerede flyvemaskiner på samme måde. Altså 4 gange om året.

I mellem 2 vandprøver udtaget med 3 måneders mellemrum kender ingen kvaliteten.

Oversvømmelser, storme, gamle installationer, tørke, varme. Alt kan ændre vandkvaliteten mellem 2 vandprøver!

Er bakteriologiske hurtig-analyser med Lumin-Ultra tilladt?

Drikkevandsdirektivet pgf 11:

"Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med godkendelse af kontrolprogrammet efter indstilling fra vandforsyningen helt eller delvist fravige kravet efter stk. 1, for så vidt angår udtagning og analyse af kontrolprøver i forsyningsanlægget efter § 7, stk. 6, i forureningssituationer, hvor udtagning af prøve ikke kan afvente, at det sker akkrediteret, eller hvor online overvågning eller lignende er hensigtsmæssig."

Det betyder, at i en forureningssituation eller lignende som fx. ved ledningsbrud og efter reparationer, kan du anvende hurtig-analyser til at sikre forbrugernes sundhed. Ligesom du også kan anvende LuminUltra hurtig-analyser til at overvåge vandkvaliteten i hele

Myndighedskontrollen med drikkevandet er ikke det samme som din egenkontrol

I dag har vi en ny situation, fordi vi opererer med to begreber.

1. Lovbefalet myndighedskontrol med drikkevandet, 

2. Samt vandværkets egenkontrol med drikkevandskvaliteten godkendt af myndighederne.

Det er stadig almindeligt, at vandværker bruger akkrediterede vandanalyser til deres egnekontrolprogram også - eller at man ikke gør noget ud over lovens minimumskrav.
Det er bare ikke godt nok, når vi taler om verdens vigtigste fødevare, Vand.

De akkrediterede vandanalyser giver dig svar på 3 bakterier - efter 3 dage

Akkrediterede vandanalyser giver de lovpligtige svar på 22 C kimtal, coli og e.coli. Det er trygt og godt, når man ved, at lovens krav er opfyldt. Eller er det?

Det er langsommeligt. En vandanalyse tager 3-5 dage.
Dataene er 3 dage gamle, når man får dem. Hvad er situationen nu?
Skaden er sket mindst 3 dage tidligere, hvis prøverne er dårlige.
Forbrugerne har fået leveret forurenet vand i 3 dage.
Antallet af sygdomsramte borgere er måske mangedoblet.

Derfor kan du ikke læne dig op ad lovens minimumskrav, som bygger på en 150 år gammel analysemetode, hvor der ikke var andre muligheder.

Vandanalyse

LuminUltra hurtig-analyser giver dig svar på ALLE bakterier - på 3 minutter

LuminUltra Water Test - på 3 minutter

LuminUltra Water Test - perfekt vandanalyse på 3 minutter

LuminUltra-analyser er IKKE i stedet for lovens krav om akkrediterede analyser.

De giver dig ikke oplysninger kun om Kim 22, coli og e.coli.

Du skal ikke bede laboratoriet om at udtage prøverne.

Du skal ikke vente i mindst 3 dage på at få resultatet.

Du skal ikke finde dig i fejlprøver og vente endnu 3 dage på omprøver.

Bakteriologiske hurtig-analyser med LuminUltra giver dig svaret på det totale antal bakterier i dit drikkevand NU! På 3 minutter.
Så du kan handle på analysen NU! 
Fortsætte forsyningen.
Eller lukke for vandet straks og begynde at spore forureningskilden.

Jamen jeg ved jo ikke hvad det er for nogen bakterier?

Hvis du nu er meget syg, er det så ikke underordnet, hvad du fejler? 

Du skal bare på sygehuset så hurtigt som muligt for at blive rask.

Sådan er det også med bakterier.

Hvis vandet er forurenet, er det underordnet, hvad bakterier hedder. Det er en ny måde at tænke på.

Vand med mange bakterier er sygt. Betingelserne for bakterievækst er forbundet med risiko for yderligere og sundhedsfarlig vækst.

Har du vand med et højt indhold af bakterier, betyder det, at bakterierne har let ved at gro og formere sig i vandet. Der er meget næring til stede. Betingelserne for vækst er gode. Både for gode bakterier såvel som for sygdomsfremkaldende bakterier. Det er fuldstændig underordnet, hvad bakterierne hedder. Der skal lukkes for vandet. De skal fjernes.

LuminUltra er verdens mest præcise, hurtigste mikrobielle vandanalysesystem, som du kan anvende uden for laboratorierne

LuminUltra blev lanceret tilbage i 2003. Det er 2. generation ATP-analyse - ikke at forveksle med almindelig ATP-analyser.

Forinden var gået tusinder af vandanalysetest op imod den kendte kulturbaserede metode for at fastlægge grænseværdierne.

I Europa er afprøvningen sket af KWR, Holland. Et institut som også bruges af de store danske vandforsyninger.

Mikrobielle grænseværdier for LuminUltra hurtig-analyser

cATP 0,1 - 5 pg/ml

Vandkvaliteten er i orden

cATP 5 - 10 pg/ml

Vandkvaliteten er i orden men hold øje med udviklingen gennem hyppigere vandanalyser

cATP 10 pg/ml og over

Luk for vandforsyningen og find årsagen med LuminUltra-analyser baglæns i forsyningen/anlægget

Ved målinger på en række danske vandværker har vi fundet frem til følgende anbefalinger:

Afgang vandværk: cATP 0,1 - 3 pg/ml

På ledningsnettet og hos forbrugerne: cATP 3 - 5 pg/ml


cATP 1,0 svarer til et totalt bakterieniveau på ca. 1.000 bakterier


Du kan på ingen måde sammenligne værdier fra akkrediterede vandprøver med LuminUltra-analyser, fordi HPC-analyserne kun medtager op til 1% af bakterierne og derfor ikke har sammen præcision, som LuminUltra der måler det totale antal bakterier.

LuminUltra er dit analyseværktøj til bakteriologisk egenkontrol

LuminUltra Water Test er dit styringsværktøj til på minuttet at kunne fastslå, om din bakteriologiske vandkvalitet er i orden på et hvilket som helst sted i dine forsyning.

Er vandkvaliteten god er alt i orden.

Ved stigende bakteriemængde inden for grænseværdierne, skal du følge udviklingen.

Ved en overskridelse skal du lukke for vandet og spore årsagen med nye LuminUltra-analyser.

LuminUltra giver dig fuldt overblik over bakterieniveauet i din forsyning.

LuminUltra gør dig i stand til at sætte i drift efter reparationer med færre omkostninger.

LuminUltra sporer dine bakterieproblemer på 1 time, så du kan genoprette forsyningen hurtigt.


Vil du have en snak om, hvad LuminUltra kan gøre for dig, så ring TLF: +45 70 260 400 eller

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: