Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

BiofilmX fra Aquatex

Brug BiofilmX når du ønsker:

  • et miljøvenligt produkt til at fjerne biofilm
  • afrensning af biomateriale fra rørsystemer og overflader
  • afrensning af overflader med olieforekomster
  • en effektiv klargøring til desinfektion af nystøbte betontanke

Hvor kan BiofilmX bruges?

Ejendomme:
Som forudgående afrensning af rørsystemer med svær vækst af biofilm, således at en efterfølgende rensedesinfektion kan udføres med tilfredsstillende resultat

Til udrensning af biomateriale før en afrensning af urinsten. 

Vandværker:
I nystøbte betontanke, til fjernelse af formolierester, således at en efterfølgende desinfektion bliver effektiv

Skibe:

Til afrensning af olieskjolder i ferskvandstanke, inden desinfektion.

Til udrensning af biomateriale fra evac toiletafløb, før rensning for urinsten.

Industri:

Ved forekomster af biofilm eller oliefilm i rørsystemer eller på tankoverflader.  

Hvordan kan BiofilmX bruges?

Rørsystemer:

Til affedtning af rørsystemer, fyldes rørene med en blanding af Aquatex BiofilmX og vand, hvor blandingsforhold og virketid er afstemt efter den enkelte opgave.

Er der tale om stålrør som under fremstillingen er påført korrosionsbeskyttelse, påfyldes rørene en korrosionsbeskyttelse efter endt rensning. Her er virketiden igen afhængig af den udførte rensning.

Overflader i tanke:

For at få en optimal virkning er det vigtigt at Aquatex BiofilmX  blandes med vand, i korrekt forhold, og sprøjtes jævnt på overfladerne. Derfor bør man bruge en teleskoplanse tilsluttet Aquatex lavtrykssprøjte. Den bevirker at rensemidlet fordeles jævnt og i et højt tempo samt at man også kan nå toppen af de dybe tanke.


For virksomheder som ofte udfører rense- og desinfektionsopgaver, giver det mening at investere i eget udstyr til formålet. Er det derimod sjældent man udfører lignende opgaver er der ofte bedre økonomi i at få udført opgaven af Aquatex Water Managements operatører, som ligeledes har lang erfaring med denne type opgaver.
Der er en beskrevet arbejdsmetode til anvendelse


Var det en god oplevelse at snakke med en Aquatex konsulent? [OPDATERES]

Hos os er du sikker på en god service. Derfor er vi ikke bange for at spørge alle vores kunder om deres oplevelse med Aquatex, og lægger alle besvarelserne frit tilgængelige her på hjemmesiden.

MAJ 2023 - BESVARELSER

Onsdag 31. maj 2023 kl. 14.36
Ja jeg blev hjulpet til at snakke med rette mand


Onsdag 31. maj 2023 kl. 10.37
Hurtig svar, løsning super. Meget flink


Onsdag 31. maj 2023 kl. 08.26
Fyldestgørende og effektivt svar - der gav god inspiration til det forsatte arbejde


Torsdag 25. maj 2023 kl. 08.36
Ja Hilsen Ole - Dorch og Danola


Onsdag 17. maj 2023 kl. 09.33
hjælpsom ift spørgsmål om muligt salg til privat

JUNI 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"dddd

Dato

JULI 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"

Dato

AUGUST 2023 - BESVARELSER

"KOMMENTAR"

Dato

*Her finder du altid de sidste 4 måneders besvarelser. Opdateres ved start af ny måned.