Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

 • Tlf: 70 260 400
 • 99 % kundetilfredshed 
 • 20 års specialisterfaring
 • 2021: Børsens gazellepris

Klor og natriumhypoklorit anvendes stadig til alle former for desinfektioner på trods af, at produkterne er kræftfremkaldende, giver eksemer og kan ved forkert omgang give varige skader på lungerne. Vælg det miljørigtige alternativ til klor

Aquatex MultiC

Her kan du vælge mellem en række alternativer til klor som Aquatex MultiC, Aquatex CleanDes og P2 Desinfektionsspray som klorfrie desinfektionsprodukter til erstatning for klor, Rodalon og natriumhypoklorit.


Alle produkter leveres med sikkerhedsdatablade, udførlige vejledninger og fuld support.

Du får en hurtigere og mere effektiv desinfektion og et bedre miljø og arbejdsmiljø med Aquatex MultiC.

Aquatex MultiC - desinfektion på en time

Aquatex MultiC desinfektionsprodukt med fødevaregodkendelse

Aquatex MultiC desinfektionsprodukt 

MultiC med sit indhold af lidt syre og brintoverilte både desinficerer og fjerner biofilm på samme tid.
Er desinfektionsproduktet du altid har manglet.

 • MultiC er godkendt af Fødevarestyrelsen og indeholder lidt syre og brintoverilte.
 • MultiC desinficerer og nedbryder biofilm og fjerner de fleste typer bakterier i beholdere, rør, ledninger, filtre og boringer.
 • MultiC består kun af en dunk og klar til brug inden en fortynding med vand.​
 • MultiC er anvendelig på alle overflader med biofilm​.
 • MultiC kan ved en koncentration på kun 0,5% desinficere fx. vandledninger på 1 time.​
 • MultiC giver ikke lugt og afsmag til installationerne

Aquatex CleanDes

CleanDes erstatter fuldt ud dine klorprodukter til desinfektioner. Det virker hurtigere og er miljørigtigt

Aquatex CleanDes - fæødevarekodkendt desinfektionsmiddel

Aquatex CleanDes desinfektionsprodukt til vandledninger med stor volumen

 • Aquatex CleanDes er godkendt af Fødevarestyrelsen og testet af DVGW
 • CleanDes dræber de fleste typer bakterier i beholdere, rør, ledninger og boringer.
 • CleanDes blandes med rent vand i Injektor doseringspumpen - eller i blandingskar inden brugen.
 • CleanDes er anvendelig til desinfektion af alle rene og vandfaste overflader.
 • CleanDes kan bortskaffes til kloak eller som nedsivning på jorden efter endt brug.
 • CleanDes har langtidsvirkning op til 18 måneder og er det mest effektive desinfektionprodukt til vandledninger med stort volumen.

P2 Desinfektions
spray

Aquatex P2-Desinfektionsspray til vandværker 500 ml

Aquatex P2 Desinfektionsspray til vandværker 500 ml

Aquate P2 Desinfektionsspray er det moderne, klorfrie desinfektionsværktøj til alle, der arbejder med drikkevand

 • Aquatex P2 Desinfektionspray er godkendt af Fødevarestyrelsen 
 • P2 Desinfektionsspray får du i 250 ml spraybeholdere lige klar til brug.
 • Sprøjt på støvler, beklædning, værktøjer, mindre reparationssteder, på perlatorer ved tagning af vandprøver og vent nogle sekunder.
 • P2 Desinfektionsspray er det moderne desinfektionsværktøj altid klar til brug.
 • P2 Desinfektionsspray har en holdbarhed på 12 mdr. Men helt op til 2 måneder, når den er taget i brug.
 • P2 Desinfektionsspray er en naturlig del af vandværkers, servicefirmaers og skibes hygiejne.

Desinfektionsprodukter

Aquatex P2 Desinfektionspray
P2 desinfektionspray fra AquatexBrug P2 desinfektionsspray når du ønsker:et produkt der er godkendt af fødevarestyrelsen - og med sikkerhed kan[...]
Aquatex MultiC desinfektionsprodukt til vandværker
Desinfektionsprodukt til vandværker- godkendt af Fødevarestyrelsen Aquatex MultiC10 literDesinfektion af vandledninger, rentvandstanke, boringer, vandrørHurtigere desinfektion betyder hurtigere idriftsætningSikker desinfektion fjerner farlige[...]
Aquatex CleanDes godkendt desinfektionsprodukt til vandværker
Aquatex CleanDesGodkendt desinfektionsprodukt til desinfektion af store, nye vandledninger, rentvandstanke og drikkevandsboringer.Aquatex CleanDes godkendt af Fødevarestyrelsen og baseret på brintoverilte[...]