Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

 • Tlf: 70 260 400
 • 99 % kundetilfredshed 
 • 20 års specialisterfaring
 • 2021: Børsens gazellepris
 • Forside
 • Rensning af fjernvarmerør

FÅ RENSET FJERNVARMERØR og andre typer rør og ledninger


Har du nedsat flow i fjernvarmeforsyningens distributionsledninger på grund af korrosioner og skidt, så kontakt os for en effektiv rensning med rensegrise, højtrykspuling med vand og luft eller som kemisk rensning.

 • Mekanisk rensning med rensegrise 
 • højtrykspuling med vand og luft
 • Kemisk rensning
Rens af fjernvarmerør med rensegrise, højtryk eller kemisk

RING NU FOR ET OVERSLAG ELLER BESIGTIGELSE
TLF: 70 260 400

Du får svar inden for en time

​Rustfjerning i forsyningsledninger

Rør og fjernvarmeledninger af en hver art og med selv vanskelige belægninger bliver helt rene efter en rensning.

Store dimensioner på varmeledninger renses mest økonomisk ved enten at sende en defineret række af rensegr​ise gennem rørene med et kraftigt vandtryk eller ved en kombinationsrensning med kemi, luft/vand-spuling og rensegrise.

rensning af rør

Efter hver gennemløb af rensegrise vurderes hvilken type rensegris, der er behov for til næste gennemløb indtil rørledningen er ren.

Kemisk rensning bruges oftest til mindre rørdimensioner eller som et supplement til mekanisk rensning med rensegrise og luft/vand-spuling.

​Trykprøvning og desinfektion af ledninger

Vi trykprøver også dine fjernvarmeledninger. Vores specialister anvender det sikreste trykprøvningsudstyr.

Renseteams tæt på dig

Aquatex har profesionelle renseteams over hele landet og dækker hele Skandinavien og Tyskland.

RING TLF: +45 70 260 400 

- eller kontakt os på email her  - du hører fra os i dag

Referencer

 • ​Kraftvarmeværker - fjernelse af rust, slam og korrosioner i distributionsnettet
 • Råvandsledninger på vandværker - med op til 50% energibesparelse
 • Kraftværker - ledninger til havvandskøling renset for muslinger og biomasse​
 • Raffinaderier - affedtning og fjernelse af fastbrændte olier ved omstilling af produktion
 • Industrier - rensning for korrosioner og desinfektion af rørstrenge​
 • Skoler og børnehaver - fjernelse af skæreolier i drikkevandsrør
 • Universiteter og erhvervsskoler - rensning af vandrør for bioslam
 • Ejendomsselskaber - rensning af vand- og varmerør for korrosioner
 • Skibe og borerigge - rensning af rørsystemer for belægninger og bakterier​
Rensning af 15 km Tissø ledning på 24 timer
Foto: Kalfor - De "døde svampe" efter rensningResume: Aquatex Water Management i samarbejde med Rensman AB og Kalundborg Forsyning renser[...]
11 km ledning renset med luft/vand på Færøerne
11 km vandledning renset på Færøerne Forbrugerne på vandværket i Runavik kan igen vaske tøj uden at det hele bliver[...]