Aquatex nyheder

Vandværker kan vejlede i legionellaproblemer

I din egenskab som ekspert på drikkevand og bakterier kan du gøre en forskel ift. legionella

Legionellaproblemet vokser igen

Danmark er lukket ned. Igen.

Bygninger står tomme og uden vandforbrug. Igen.

Bakterierne har kronede dage i vandinstallationernes lumre, stillestående vand.

De formerer sig.

Legionellabakterierne er især farlige. 11% af d smittede dør.

Det kan give farlige situationer, når personale, brugere, gæster, patienter forhåbentlig snart igen fylder bygningerne og risikerer at blive smittede af det bakteriefyldte vand.


Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at udbrede informationer om, hvordan man mest effektivt tackler bakterieproblemer i vandinstallationer.

Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at udbrede informationer om, hvordan man mest effektivt tackler bakterieproblemer i vandinstallationer.

Alene i 2020 har vi medvirket til kontrol af flere hundrede bygninger for legionella- og andre bakterieproblemer.

For Bygningsstyrelsen, for Regionernes sygehuse, for kommuner med administrationsbygninger, skoler og plejehjem, for rederier.

Vi har også fjernet legionellaproblemer i mange af ejendommene.

Det har givet os et stort erfaringsgrundlag, som vi gerne deler.

Derfor er vores vigtigste råd inden bygninger tages i brug igen: TEST vandkvaliteten.

Det er den eneste rigtige måde at sikre, at ingen bliver syge, når de igen tager kontorer, fabrikker og skoler i brug.

Det tager IKKE dage at få svar på vandanalyser

LuminUltra water test til hurtige vandanalyser

LuminUltra testudstyr

Bakterieanalyse af hel bygning på 1-2 timer

Men det tager 5 dage at få en vandanalyse og 14 dage at få en legionellaanalyse, vil mange indvende.

Ja, det gjorde det engang.

I dag tester vi en hel bygning for bakterieproblemer med LuminUltra, 2. generations ATP, på 1-2 timer. Præcis som du gør, inden du sætter i drift efter reparationer på vandværket.

GeneCount testudstyr

Legionellaanalyse på 2,5 timer

Er bakterieniveauet for højt, tager vi vores helt nye mobile qPCR testudstyr, LuminUltra GeneCount i anvendelse.

På 2,5 timer kan vi udføre op til 15 præcise legionellaanalyser på stedet.

Legionellaproblemer kan ikke skylles væk

Det betyder, at vi på få timer kan teste en bygnings vandinstallationer. Er der problemer, kan de IKKE skylles væk. Installationerne skal renses. Ellers kommer legionellaproblemet igen efter kort tid.

I stort set alle bygninger vi har kontrolleret for bakterieproblemer, har man forsøgt at skylle dem væk.

Den videnskabelig forklaring er, at 10% af bakterierne findes i vandstrømmen, mens de resterende bakterier gemmer sig i installationens biofilm og slam. Derfor skal rør og beholdere renses.

Kan man ikke bare hæve temperaturen?

Vi varmer da bare alt vandet op til 60 grader, så dør bakterierne, hører jeg ofte.

Desværre holder metoden ikke. Det ikke muligt at opnå så høje temperaturer i hele anlægget. Og alle næringsstofferne bliver tilbage, så de nye bakterier sammen med det friske vand igen kan formere sig.

Kun rene vandsystemer giver rent vand.

Hastighed kan redde liv

Det er vigtigt at spore bakterieproblemer hurtigt. Enten det er i en bygning eller på et vandværk.

Hurtig klarhed giver mulighed for hurtig handling.

LuminUltra er værktøjet, der giver et præcist billede af bakterieniveauet. På 5 minutter.

Hvad gør Aquatex anerledes?

Vi skyller ikke bare vandinstallationerne eller varmer vandet op og håber, at bakterierne er væk.

VI TESTER VANDKVALITETEN

Vi RENSER installationen, hvis der er bakterieproblemer.

Og vi TESTER vandkvaliteten igen, når vi er færdige med at rense.

Så er vi helt sikre på, at ingen bliver syge.

  • Førende facility management firmaer og vandværker anvender LuminUltra til sikker og hurtig bakteriesporing.

Både LuminUltra Water Test og GeneCount ™ kan købes og lejes.

GeneCount ™ måler totalt antal legionellabakterier på 2,5 timer - på stedet.
Bliver der mål bakterieproblemer, kan vi gribe ind med en rensning - inden nogen bliver syge

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: