Gamle ejendomme skal tages i brug til nye formål.

Til at huse folk i karantæne eller til patienter, der midlertidigt skal flyttes for at give plads på hospitalerne.
Det kan være udsatte mennesker med nedsat immunforsvar.
De er sårbare over for både vira og bakterier.
Men uanset hvad, har de brug for rent drikkevand og brugsvand i de ombyggede ejendomme.
Med garanti.
Så de ikke risikerer også at blive truet af bakterier.

Ejendomme ude af brug = gode vækstbetingelser for bakterier

Ejendomme ude af brug = gode vækstbetingelser for bakterier
De berørte ejendomme har måske været ude af brug længe.
Vandinstallationerne har stået stille.
Bakterierne har haft gode vækstbetingelser.

De traditionelle metoder fjerner ikke biofilm

Med traditionelle midler som skylninger, opvarmning af vandet til 60-70 grader C og kloringer fjerner man ikke biofilm. Biofilm er føde og levested for bakterier.

Almindelige vandprøver fra laboratoriet, tager 5-14 dage hver gang du får taget vandprøver (kimtal og legionella). 

Tid som vi ikke har.

Regionshospital fik rene vandinstallationer på 2 dage

Hos et regionshospital kortlagde vi bakterieproblemet, rensede installationerne og testede dem efterfølgende rene på kun 2 dage.
Det kan vi også gøre med din ejendom.
Lignende eksempler har vi fra vandværker, ejendomsselskaber, hoteller og skoler.

På få timer kan vi udføre 10-20-30 vandanalyser og kortlægge den bakteriologiske tilstand i hele bygningen.

Det kan kun lade sig gøre ved hjælp af vores moderne vandanalyseudstyr, som nedbringer ventetiden på vandanalyser fra 5 dage til 5 minutter.

Moderne testudstyr og renseprodukter bekæmper bakterier på få dage.

Lige såvel som der udvikles nye vacciner, får vi også nyt udstyr og metoder, til at løse bakterieproblemer, i alle typer vandinstallationer, hurtigt og effektivt.

Vores miljørigtige og effektive rensedesinfektionsprodukter,

...godkendt af fødevarestyrelsen, fjerner biofilm og bakterier på 1-2 dage.
Straks rensedesinfektionen er udført, kontrollerer vi at bakterieniveauet er tilfredsstillende.
Opgaven er fuldført på 2-3 dage. Bygningen kan tages i brug uden forsinkelser og med sikkerhed for rent vand.

Skal vi tjekke dine ejendomme?

Hver gang en ældre ejendom skal bygges om til nye formål, kan vandinstallationer bringes i orden med et minimum af indsats og uden forsinkelser og unødige omkostninger.