Aquatex nyheder

Hvornår skal rørene renses og hvornår skal de udskiftes?

Har du problemer med lavt vandtryk, beskidt vand eller manglende varme i radiatorer? Kunne du tænke dig at spare en massere af penge mens du skåner miljøet? Så brug denne guide og se om rensning af rør er en mulighed for dig

Rensning af rør er stadig et ukendt emne for de fleste - også fagmænd. Denne guide er lavet af Aquatex, som har renset rør i over 20 år.

Vælg en rørrensning når:

  • Økonomi er vigtigt: Prisen for velgennemført rensning, udgør en brøkdel af prisen, for udskiftning af samme rørinstallation. Læs mere
  • Rørenes tilgængelighed er begrænset: Rør kan være svære at komme til, fordi de er støbt ned, løber i skakter eller under lofter. Det betyder ikke noget ved en rensning. Læs mere
  • Miljø: Det er naturligvis bedre for miljøet at rense dine eksisterende rør, fremfor at udskifte dem med nye. Læs mere
  • Sygdomsfremkaldende bakterier er til stede: her vil en desinfektion altid, være en del af løsningen. Der kan dog være behov for at ændre i vandinstallationen også. Læs mere
  • Du har en stor installation, mange tapsteder eller stor kompleksitet: som gør det tidskrævende at skifte rørene, men det har langt mindre betydning ved en rensning. Læs mere

Vælg IKKE rørrensning, men udskift rørene når:

  • Utætte rør: Har du mistanke om utætte rør, skal dette løses før en rensning kan igangsættes. Vi tjekker installationen inden rensning påbegyndes. Se mere
  • Rør skal udskiftes: hvis der er en planlagt udskiftning af rørene, kan det oftest bedst betale sig at fremrykke udskiftningen. Se mere
  • Problemet er en mindre rørstreng: ved små rørstrenge er udskiftning billigere og hurtigere. Læs mere

Økonomi er vigtigt:

Prisen for velgennemført rensning, udgør en brøkdel af prisen, for udskiftning af samme rørinstallation. 

At skifte rørene i en hel vandinstallation, er enormt tidskrævende og det er timer du skal betale for. Læg hertil prisen for alle materialerne og de uforudsete ting der altid sker undervejs. 

Det tager også tid at få lavet en professionel rensning af rør. Der bruges tid på at opsætte renseudstyret. Der skal fyldes renseprodukt i installationen. Renseproduktet skal bruge tid til at opløse alle belægninger. Slutteligt skal produktet skylles ud og installationen skal desinficeres med et fødevaregodkendt produkt.

Alligevel tager en rensning kun 1-2 dage, hvilket er meget kortere tid end at skifte rørene i de fleste ejendomme. Derudover forbruger en rensning kun renseprodukt, som udgør en meget lille del ift. prisen på nye rør. 

Rørenes tilgængelighed er begrænset:

Rør kan være svære at komme til, fordi de er støbt ned, løber i skakter eller under lofter. Det vil betyde at der skal bruges tid på at komme frem til rørene og derefter massere tid og penge på at lukke hullerne igen.

En rensning kræver ikke adgang til rørene. Renseudstyret kobles typisk på i teknikrummet. Derfra cirkulerer det rundt i installationen og renser belægningerne af rørene. 

Selvom rørene er helt tilstoppede kan rørene stadig renses. Det lykkedes blandt andet for et meget stort bolighus, at få renset helt tilstoppede rør.

Miljø:

Det er naturligvis bedre for miljøet at rense dine eksisterende rør, fremfor at udskifte dem med nye. 

Nye rør skal produceres og transporteres og derudover skal de eksisterende rør bortskaffes. Alt sammen særdeles energikrævende. 

Ved at vælge en rensning sørger du for at der forbruges færre ressourcer og udledes mindre CO2

Sygdomsfremkaldende bakterier er til stede:

Her vil en rensedesinfektion altid, være en del af løsningen. Der kan dog være behov for at ændre i vandinstallationen også. 

En rensedesinfektion fjerner alle bakterier og biofilmen, som 90 % af bakterier opholder sig i. Bakterier og biofilm opstår med tiden i alle vandinstallationer.

Hvis vandinstallationen ikke er hensigtsmæssigt, kan bakterier og biofilm dog opstå meget hurtigt. Blinde rørender er uhensigtsmæssige og bør fjernes, da bakterieproblemet ellers kan opstå, forholdsvis hurtigt igen.

Du har en stor installation, mange tapsteder eller stor kompleksitet:

Som gør det tidskrævende at skifte rørene, men det har langt mindre betydning ved en rensning. Man kan sige at jo større installationen er, jo mere sparer man ved at rense. Det er ikke meget mere arbejde i en rensedesinfektion ved en stor installation ift. en mindre installation. 

Antal tappesteder og kompleksitet har også indflydelse på en rensning, men det er langt mindre en hvis rørene skulle udskiftes. 


Utætte rør:

Har du mistanke om utætte rør, skal dette løses før en rensning kan igangsættes. 

Renseproduktet skal opholde sig i flere timer i vandinstallationen med den helt nøjagtige mængde renseprodukt. Det kan ikke lade sig gøre rørene er utætte eller gennemtærede. 

Hos Aquatex er det fast kutyme at tjekke om installationen kan klare en rensning inden rensning påbegyndes. 

Rør skal udskiftes:

Hvis der er en planlagt udskiftning af rørene, kan det oftest bedst betale sig at fremrykke udskiftningen, hvis det er muligt. 

Det kommer selvfølgelig an på hvornår udskiftningen er planlagt til og hvor stor installationen er. Her er det en god ide at få et tilbud på en rensning så man har noget at måle op imod.

Problemet er en mindre rørstreng:

Ved små rørstrenge er udskiftning billigere og hurtigere. Det hele kommer an på hvor lang tid VVS'eren skal bruge. Tager det ham mere end 2 dage, kan rensningen være billigst.

Det er dog altid bedst for miljøet at rense frem for at udskifte.

Se meget mere om rørrensning her 

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: