Aquatex nyheder

Undgå vandspild med LuminUltra

Brancheorganisationer kan reducere spild af 100 millioner liter rent vand om året

Vaner og vejledninger giver vandspild?

Vaner og myndighedernes vejledninger på drikkevandsområdet spænder ben for selv de bedste intentioner og ønsker om at leve op til FN's Verdensmål nr. 6 Rent Vand og nr. 12 Ansvarligt Forbrug.

Skylning og ventetid på vandprøver

I vejledninger for forureningsbekæmpelse og idriftsættelse af vandledninger, filtre og rentvandstanke på vandværker anbefaler man fortsat fra brancheforeninger og myndigheder, at bakterieproblemer skal fjernes ved skylning med masser af rent drikkevand.

Både forskning og praktiske erfaringer viser, at det er spild af godt drikkevand

  • Fordi bakterierne gemmer sig i den slimede biofilm, som er naturlig i vandsystemer.
  • Fordi skyllevandet tilfører systemet nye bakterier, der giver ny næring til endnu flere bakterier.

Kendt teknologi sparer drikkevand og eliminerer ventetid

Heldigvis råder vi i dag over gennemprøvet teknologi, som kan få dette unødige vandspild til at forsvinde øjeblikkeligt.


Det har en del visionære vandværker allerede fundet ud af.


De har indført moderne hurtig-analysemetoder med LuminUltra Water Test, som Drikkevandsbekendtgørelsen åbner mulighed for.

LuminUltra Water Test

Med dette tekniske måleudstyr kan vandværkerne selv teste den bakteriologiske vandkvalitet på få minutter, og straks den er i orden, sætte i drift.


Det betyder, at i stedet for at gætte hvornår vandet er tilstrækkeligt rent, kan vandværkerne måle det præcise tidspunkt og sætte i drift med det samme derefter.

15.000 liter rent vand lige til kloakken

Vandværker benytter i dag forskellige metoder til at få vandkvaliteten i overensstemmelse med lovgivningen.


Nogen skyller ledningerne, indtil de synes, at det er tilstrækkeligt. Andre skyller to gange volumen.


Og andre igen otte gange vandmængden i ledningen.


Det medfører meget stort og ofte unødigt vandspild.


Har du fx en vandledning på 2 km og en diameter på 110 mm, der skal sættes i drift, så spilder du over 15.000 liter rent vand - på hver skylning.


Vi har over 2.000 vandværker med mange tusinde kilometer vandledning. Med flere tusinde filtre og rentvandstanke.


Med andre ord et vandforbrug på mange millioner liter rent drikkevand, hver gang der er reparationer, udskiftninger eller bakterieproblemer.

Visionære vandværker bruger mindre vand til idriftsætninger

Vandværker, der sætter i drift ved hjælp af egne LuminUltra-analyser, bruger kun det vand, der er nødvendigt for sikre en ren drikkevandskvalitet efter ledningsarbejder, fordi de måler løbende vandkvaliteten og sætter i drift, så snart vandet er i orden.


LuminUltra tester drikkevandet for bakterier efter 2. generation ATP metoden, som er over 100 gange mere præcis end standardanalyser.


Og så kender vandværket analyseresultatet med det samme uden de traditionelle 3-5 dages ventetid på vandprøver.

Skal vi sammen forhindre vandspild?

Hvis fx DANVA og Danske Vandværker går i spidsen med at ændre deres vejledninger til bekæmpelse af bakterieproblemer og til idriftsættelse af ledninger, tanke og filtre, således at brugen af hurtig-analyser bliver anbefalet og standardprocedure, så vil vandværkerne spare over 100 mio liter rent drikkevand - hvert år.


Vandspild, der også belaster rensningsanlæg, energiforbruget og miljøet.


Vi er parate til at dele vores og vandværkernes erfaringer med brancheforeningerne for at reducere dette vandspild.

Vær miljøbevidst - Nedsæt vandspildet

På Danske Vandværkers udstilling i Fredericia på fredag den 4. oktober 2019 vil vi gerne snakke med dig på vores stand om dine oplevelser med at reducere vandforbruget, og om hvordan vi sammen kan være med til at opfylde FNs verdensmål.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: