Aquatex nyheder

Drikkevandet på skibe kan give problemer, fordi tanke og rør er vanskelige at rengøre. Rederierne har fokus på sundhed for mandskab og passagerer og kender vigtigheden af rent drikkevand. Det er blevet til en ny niche for Faaborg firmaet Aquatex, der renser tanke og vandrør på skibe efter en ny metode og åbner afdeling i Lindø Industripark.

Færge med drikkevandsproblemer gav nyt forretningsområde

For en del år siden ringer telefonen hos Aquatex en fredag eftermiddag på den største ferieudrejsedag i juli. En stor international færge har en drikkevandsforurening om bord. 10 kilometer bilkø til færgen. Tusinder af ferieglade mennesker er på vej til feriemålet og glæder sig til mad og drikke på færgen. Et mareridt for et hvert rederi.

Vi tager straks af sted og får en akut løsning på problemet.
Aquatex mangeårige erfaringer med at rense og desinficere drikkevandsystemer hos vandvandværker er overført til marine og offshore og har dermed skabt et helt nyt forretningsområde.

Bedre rensemetode er uden for konkurrence

Rensemetoden virker bedre end de foreskrevne desinfektioner af vandsystemer med klor, fordi Aquatex koncept fjerner belægninger og biofilm samtidig med at hele anlægget bliver desinficeret. Det betyder, at bakterierne efter behandlingen ikke har nogen opholdssteder eller næringsstoffer. Det giver renere og mere velsmagende drikkevand, og rensningen holder i betydelig længere tid. Metoden er også mere miljøvenlig og skånsom. Det lægger rederier og skibsværfter stor vægt på.

Aquatex bidrager til Lindø-succes 1. november

Succesen med at rense vandsystemer, køleanlæg og varmevekslere på skibe har bredt sig i kraft af Aquatex' medlemsskab af Fyns Maritime Klynge – et udviklingsnetværk under Udvikling Fyn.

Medlemsskabet har sammen med et stigende antal opgaver på Lindø medført, at Aquatex åbner et afdelingskontor i Lindø Industripark.

Der er indvielse af Aquatex' Lindø-kontor på fredag den 1. november i tilslutning til Fyns Maritime Klynges Kick-Off møde.

Den stigende aktivitet på Lindø er en stor gevinst for Fyn, og Aquatex vil gerne være en del af den succes.

Kort om Aquatex

Aquatex leverer rådgivning, produkter og service til at forebygge driftstop og energioptimere på vandværker, i industrien, hos ejendomsselskaber samt hos marine og offshore.

Aquatex leverer marineservice i havne fra Rotterdam til Göteborg samt i Singapore og Dubai.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: