Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

Lars lærte at lave vandanalyser på 2 timer

– nu VED han, at der altid er 100% styr på bakterieniveauet i hele forsyningen

”LuminUltra er simpelthen så brugervenligt, at jeg selv kan lære næsten hvem som helst at lave præcise vandanalyser”

Lars Nørgaard Ikast Vandforsyning

Driftsleder Lars Nørgaard, Ikast Vand

Mød Lars

Lars Nørgaard er driftsleder hos Ikast Vandforsyning. Her har han arbejdet siden før årtusindskiftet, og har 3 mand til at hjælpe sig.

Hovedopgaven er at leverer rent drikkevand til 16.000 forbrugere hver dag, og gøre det så godt vi kan, fortæller Lars.

”Vi vidste ikke om vandet var dårligt eller ej ”

Det startede med, at der begyndte at komme forureningssager rundt omkring på forsyningerne. Så tænker vi vandforsyningsfolk altid på, om det kunne have været afværget, siger Lars.

Laboratoriets bakterieprøver er 2-4 døgn om at blive processet færdig. Det er meget lang tid at vente, hvis du står med en vandforsyning, som i princippet ikke må levere vand ude på ledningsnettet. Der er vi nødt til at kunne gøre noget undervejs, og det kunne vi ikke tidligere, fortæller Lars.


Ikast Vandforsyning har aldrig selv haft bakterieproblemer, men har altid ønsket viden om bakterieniveauerne rundt omkring i forsyningen. For Lars handler det om rettidig omhu.

Lars undersøgte LuminUltra vandanalyser som løsningen for Ikast Vand

Lars kendte Aquatex gennem tidligere samarbejde om andre opgaver. Han fandt LuminUltra særligt interessant, fordi det er et brugervenligt og mobilt vandanalyseudstyr, der kan analysere vand på få minutter, og visuelt kan fremvise historiske målinger i den medfølgende App LuminUltra Cloud.

”Vandanalyserne måtte ikke blive en tidsrøver”

LuminUltra udstyret er højteknologisk, så man kan godt forstå, at Lars frygtede, at det var for avanceret til almindeligt brug.

Hvis vandanalyseudstyret blev en tidsrøver, ville det meget være svært, at få det ordentligt implementeret i forsyningen, udtaler Lars.

Han og bestyrelsen ville være sikker på, at udstyret ikke bare blev lagt på hylden, fordi det var for besværligt at anvende. Det blev købt for at det skulle bruges.

Produktdemonstrationen overbeviste Lars

Jeg blev hurtigt overbevist om, at LuminUltra er brugervenligt nok til vores setup, da jeg prøvede udstyret ved en demonstration.  Det ville ikke kræve de store omkostninger i tid, indlæring eller andet at få det sat op og kørt ind i organisationen.

Derfor var det ikke noget problem at springe i gang med, siger Lars.  Vandværkets bestyrelsen sagde af samme årsag også ja til anskaffelsen af udstyret med det samme.

”LuminUltra er det udstyr og den metode, vi finder både nemmest, hurtigst og mest overkommelig af de metoder og udstyr, vi kiggede på”

2 timers oplæring og siden har Ikast Vandforsyning været selvkørende med vandanalyser

Det er meget nemt at anvende LuminUltra i vores normale rutiner. Det krævede en lille oplæring fra Aquatex, og nu oplærer jeg selv mine medarbejdere.  Det giver ro at alle kan udføre vandanalyser, og man ikke er afhængig af én person.

Lars laver LuminUltra vandanalyser

Lars Nørgaard med LuminUltra

”Efter et par timers oplæring er du i gang. Du får hurtigt rutinen, og så bliver det en hverdagsting på lige fod med andre opgaver. Det er brugervenlighed for mig”

”Vi tager løbende 200-400 vandprøver om året”

Hos Ikast Vandforsyning har de i 2 år taget vandprøver på følgende steder:

  • samme kontrolsted som myndighederne
  • på alle boringer hver tredje måned
  • hver uge på udpumpedelen på vandværket
  • hver uge i de overjordiske stationer, hvor der er trykreduktion.

”Det er overhovedet ikke blevet en tidsrøver, og vi tager mange prøver. Vi tager i snit 25 prøver om ugen, og det bruger vi kun et par timer på i alt”

Ved løbende at måle på lokationer gennem hele forsyningen øger Ikast Vand sandsynligheden for at opdage bakterieudsving tidligt og kan hurtigt identificere et eventuelt begyndende bakterieproblem.

Lars bruger hovedsageligt LuminUltra på 3 måder

Negativ udvikling i bakterier opdages tidligt på alle lokationer

Alle vandanalyseresultater gemmes i MyLuminUltra app’en. Der kan Lars se alle vandanalyseresultater fordelt på lokationerne.

Når vi over tid får taget flere vandprøver på samme lokation, kan vi på graferne se, om bakterieniveauet er på vej op eller ned, eller om det er stabilt på lokationen, siger Lars.

Tryk på billederne for at gøre dem større

Billede fra MyLuminUltra app 2

Billede fra MyLuminUltra app

Grafen viser udviklingen i bakterieniveau

Vandprøverne er sorteret på lokationer

”Vi har efterhånden så mange data, at vi også kan se årstidsudsving”

Følg bakterieniveauet for hver lokation

Grafen viser det normale bakterieniveau på hver lokation. Hvis vi får en vandprøve med et udsving, f.eks. på vandværket efter et dobbelt filterskyl, kan vi hurtigt finde ud af årsagen, oplyser Lars.

Det kan vi, fordi vi kender vores normale bakterieniveau, og fordi vi kender den historiske bakterieudvikling ved filterskyl.

Ikast Vand får lagret mange erfaringersværdier, der giver ro i det daglige arbejde.

Sikker idriftsætning efter ledningsarbejder

Vi laver alt ledningsarbejdet selv, og her giver vandanalyserne en kvittering for, at vi gør det på den rigtige måde. Så behøver vi ikke at lave om i procedurer og andre ting, tilføjer Lars.

”Det giver det ro i sjælen, når man ser, at vandprøverne er gode, straks når ledningsarbejdet er afsluttet.”

Hurtig-analyser sporer bakterieproblemer og sparer tid

Hurtig-analyser hjælper med at opklare forureningsproblemer uden forsinkelser.

Hvis der fx bliver konstateret et bakterieproblem hos en forbruger, kan vi med det samme gennemgå forbrugerens installation med en række LuminUltra-analyser. Finder vi bakterier, kan vi kontrollere vandkvaliteten hos naboerne. Er den i orden, skyldes bakterieproblemet sandsynligvis ikke vandforsyningen, men skal søges hos forbrugeren.

Det sparer meget tid og omkostninger, når vi kan spore et bakterieproblem hurtigt. Det giver også ro hos forbrugeren, som naturligt er bekymrede for bakterier, forklarer Lars.

Vi tjekker de akkrediterede vandanalyser

Hver gang myndighederne udtager en vandprøve på ledningsnettet, udtager vi også samtidig en vandprøve til analyse med LuminUltra.
Med myndighedsanalyserne er svartiden 2-4 dage, hvor vi har svar på 5 minutter med vores LuminUltra vandanalyser. 

På den måde kan vi med rimelighed forudsige resultatet af myndighedsanalyserne, fortæller Lars.

Skulle det ske, at bakterieniveauet er uden for normalen, kan vi lynhurtigt gå ud og tage nogle flere vandprøver i naboområdet til det givne vandprøvested og bede prøvetager tage flere kontrollerende vandprøver, siger Lars.

”Vi behøver ikke vente på vandanalyser – vi kan reagere inden.”

Vandprøver kan afgøre hvornår hygiejnen er god nok

LuminUltra har gjort os mere beviste om, hvad vi skal gøre for at holde hygiejnen i orden. På den måde kan vi måske slippe for at gøre noget med hensyn til hygiejne, fordi vi har styr på bakterieniveauet.

En god vandanalyse med LuminUltra er blevet vores kvalitetsstempel for, at vi gør vores arbejde godt.

Hvad har LuminUltra betydet for Ikast vand?

Det har givet os ro i sjælen i forhold til vores infrastrukturarbejde. Når vi kan se uge efter uge, at vores bakterieværdier er stabile. Det mindsker risiko for stress.

Vi har simpelthen bare styr på det her bakterieniveau. Det havde vi ingen mulighed for at vide noget om tidligere, beretter Lars.

Lars Ikast Vandforsyning

Lars råd til andre der ønsker at overvåge vandkvaliteten

Spring ombord i at lave dine egne kontrollerende vandanalyser med LuminUltra. Få noget erfaring. Analysearbejdet må for alt i verden ikke blive noget, man kun tager frem, når der er problemer, eller fordi man lige vil vide noget. At have rutine i vandanalyser, samt historiske data, er klart at foretrække på forsyningen, hvis der skulle opstå bakterieproblemer, slutter Lars Nørgard, Ikast Vand

Vil du også som Lars, nemt i gang med overvåge bakterieniveauet i dit vand?