Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

Sådan fik Jesper fra HOFOR nemt renset en vanskelig ledning i Ø 650 mm – uden at få problemer med vandanalyserne

Jesper Jensen fra HOFOR fik med hjælp fra Aquatex, renset en vanskelig ledning fyldt med belægninger samt et kompliceret forløb som ovenikøbet løber under en fredet vold.

Mød Jesper Jensen.

Jesper Jensen, som vi har interviewet og samarbejdet med, er projektleder i HOFOR og har arbejdet med forsyningsledninger i 16 år. Her er det hans ansvar at drive ledningsrenoveringer og omlægninger på distributionsnettet på en grøn, sikker og bæredygtig måde.

Rensning af ledninger er noget vi arbejder med til dagligt

Jesper Jensen, Projektleder, HOFOR

En udfordrende problemstilling

Casen drejede sig om en rensning af et 180 meter lang ledning ud af en i alt 4,2 km lang ledning (Glostrup til Rødovre), som i flere år havde været ude af drift på grund af lækager.

Ledningens forløb og dens placering under en fredet vold gjorde den kompliceret at rense. HOFOR fik undersøgt ledningens beskaffenhed med henblik på en rensning.


Jesper tænkte, at kunne vi finde et firma til at rense den og opnå godkendte vandprøver på den baggrund, så hvorfor ikke? Via en rådgiver tog Jesper derfor kontakt til Aquatex.

Da jeg så den her ledning på tv-billederne, kunne jeg se, at der godt nok lå meget materiale i den

Jesper Jensen, Projektleder, HOFOR

Traditionelle rensninger var ikke muligt

Faktorer der gjorde at ledningen skulle renses med en specialløsning:

  • 100 % sikker på at rensegrisene ikke ville sætte sig fast, da det ikke er tilladt at grave i en fredet vold.
  • Ledningens forløb gennem volden var ikke ligetil, og der var stor risiko for, at rensegrisene kunne sætte sig fast.
  • Desuden var det ikke muligt at bruge vand til at fremføre grisen på grund af store okkermængder i spulevandet.
  • Arbejdet skulle leve op til HOFORs DDS-krav.

Løsningen blev…

Derfor valgte vi, Aquatex, at trække en serie af vores specialfremstillede rensegrise med trækøje, igennem ledningen i stedet for den normale fremgangsmåde. Vi har en del erfaring med den metode og ledningsrensningen blev gennemført med succes.

Vandanalyserne godkendte projektet i første forsøg.

Jeg havde ikke forventet, at vandprøverne gik igennem første gang qua de inspektionsbilleder, jeg så inden. Det er et godt stykke arbejde, de har lavet

Jesper Jensen, Projektleder, HOFOR

Vi har haft et rigtig fint samarbejde med Aquatex om denne opgave. Det har faktisk været nemt

 

Jesper Jensen, Projektleder, HOFOR

Jespers vigtigste erfaring fra projektet

Det her projekt har bevist, at det godt kan lade sig gøre, at der er ledninger, der er længe ude af drift, som ved en grundig rensning, kan det faktisk lykkedes os at få bakset gang i det igen og dermed kunne anvende vores ledningsanlæg. Så på den baggrund ville jeg personligt ikke være så nervøs for at have ledninger stående lukket / afbrudt i længere perioder.

Nysgerrighed var den drivende faktor

Vi var mere interesserede i, hvad kunne det ledningsrensning, mere end vi var pessimistiske omkring det. Så synes jeg også, det er vigtigt, at vi qua vores størrelse, får prøvet nogle ting af en gang imellem, følger udviklingen og tager ansvar fortæller Jesper.

Ledningen kører problemfrit

Ledningen har kørt upåklageligt siden, og da de hookede den endeligt op, har der heller ikke vist sig noget i filtrene, og Jesper har ikke hørt om nogen problemer

Det betyder, at vi er mere robuste i vores forsyning og kan få skaffet flere kubikmeter vand (at få renset og igangsat en ledning der havde været ude af drift)

 

Jesper Jensen, Projektleder, HOFOR

Skal du også have renset en vanskelig ledning?

Så tag fat i en Aquatex konsulent og hør nærmere om rensning af vanskelige ledninger