Aquatex nyheder

København er i weekenden blevet udsat for et uvejr, der har medført mange oversvømmelser.
Ud over de trafikale problemer er der også stor risiko for, at oversvømmelserne medfører forureninger af drikkevandsforsyningen.

Er der revner og utætheder i vandledningerne i jorden, eller sker der jordskred, der beskadiger ledningerne, vil regnvandet sive ind og give en forurening.
Regnvandet opsamler alle former for farlige bakterier, når det løber hen over forurenede overflader.

Så store mængder bakterier, der forurener vandledninger og installationer i ejendomme og fabrikker, giver en meget alvorlig situation.

Bakterierne såsom coli og e.coli er erfaringsmæssigt meget vanskelige at slippe af med, og det giver sig ofte udslag i, at borgerne må koge drikkevandet inden brugen eller hente vand på dunke.

Endnu værre er det måske, at fødevareindustrien i de berørte områder ikke kan producere og servicere deres kunder i ugevis med store økonomiske tab til følge.

Der er 2 metoder til at få genetableret drikkevandsforsyningen efter en forurening:

De traditionelle desinfektionsvejledninger anbefaler, at vandledningerne skylles med masser af godt drikkevand, indtil bakterierne er væk.
Denne metode tager mange uger og ofte måneder.

Den koster millioner af liter godt drikkevand og et enormt elforbrug til pumperne.

Årsagen er, at bakterierne gemmer sig i vandledningernes naturlige biofilm og derfor kun vanskeligt kan skylles ud.

Alternativt vælges en kloring, som byder på 2 problemer: Hvordan bortskaffer man de store mængder klorvand bagefter? Hvad gør man, når kloropløsningen ikke har dræbt de bakterier, der fortsat gemmer sig i biofilmen?
Skyller med vand i ugevis.

Når utæthederne er fundet og udbedret, skylles vandledningerne kortvarigt med vand for at fjerne større urenheder eller supplerer med mekanisk rensning.

Dernæst desinficeres ledningerne med et klorfrit *renseprodukt, der også er i stand til at fjerne biofilm.

Når bakterierne ikke længere kan gemme sig i den beskyttende og nærende biofilm, bliver desinfektionen effektiv.

Der skylles efter med rent vand i et par dage.

Efter få dage kan vandværket levere rent vand til forbrugerne igen.

Det kan være nødvendigt at gentage desinfektionen, hvis der har været flere utætheder.

Desinfektionsprodukter

Aquatex P2 Desinfektionspray
P2 desinfektionspray fra AquatexBrug P2 desinfektionsspray når du ønsker:et produkt der er godkendt af fødevarestyrelsen - og med sikkerhed kan[...]
Aquatex MultiC desinfektionsprodukt til vandværker
Desinfektionsprodukt til vandværker- godkendt af Fødevarestyrelsen Aquatex MultiC10 literDesinfektion af vandledninger, rentvandstanke, boringer, vandrørHurtigere desinfektion betyder hurtigere idriftsætningSikker desinfektion fjerner farlige[...]
Aquatex CleanDes godkendt desinfektionsprodukt til vandværker
Aquatex CleanDesGodkendt desinfektionsprodukt til desinfektion af store, nye vandledninger, rentvandstanke og drikkevandsboringer.Aquatex CleanDes godkendt af Fødevarestyrelsen og baseret på brintoverilte[...]

Produkterne er på lager til omgående levering sammen med rådgivning, datablade og vejledninger. Eller vælg vores hurtige desinfektionsservice i Danmark og Sverige.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: