Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

Virker dine UV-filtre ikke perfekt?

  • UV-filter
    Er UV-lamperne sat til?
  • Er desinfektionsvirkningen nedsat?
  • Er UV-filteret sat til med belægninger, biofilm og bakterier?

Vi renser og desinficerer dine UV-filtre på stedet - eller leverer renseproduktet Aquatex UV-CLEAN

Rene UV-filtre begynder her
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Service og renseprodukter over hele landet - 

Rensning af UV-filtre

UV-lamper, UV-rør og UV-anlæg er en helt enkel opgave med Aquatex UV-CLEAN.

UV-CLEAN er til miljørigtig rensning og desinfektion af UV-lamper i UV-anlæg til bestråling af vand med henblik på desinfektion.
Strålevarmen og den kemiske reaktion i vandet i får belægninger af kalk, okker, snavs og biofilm til at sætte sig på kvartsrørene i UV-filteret.
Belægninger på UV-rør er hovedsageligt af mineralsk karakter og biofilm samt rester af andre alger og bakterier.
Belægninger på UV-lamperne medfører, at UV-lyset får sværere ved at trænge igennem vandet og desinfektionsvirkningen af UV-filteret forringes.

Derfor bør du løbende kontrollere dit UV-filter for belægninger og foretage en rensning efter behov.

Aquatex UV-CLEAN er et effektivt UV-filterrensemiddel

Aquatex UV-CLEAN er et effektivt UV-filterrensemiddel, der er fremstillet i samarbejde med førende producenter af UV-filtre til hurtig og effektiv rensning af kvartsrørene for alle mineralske belægninger og biofilm.

Efter en rensning kan UV-rørene i UV-anlægget påny bestråle uhindret gennem kvartsglasset, så desinfektionen og iltningen i UV-filtret fortsat er optimal. Skal du have renset dit UV-filter, er Aquatex UV-CLEAN din miljøvenlige løsning.

AnodiX Vandbehandling
- alternativ til UV

AnodiX L vandbehandlingsanlæg til bekæmpelse af legionella

AnodiX er et kemikaliefri, anodisk vandbehandlingsanlæg, der både holder HELE vandanlægget fri for bakterier, legionella og for biofilm samt belægninger.

Rens UV-filtre uden klor og saltsyre

Aquatex UV-CLEAN - renser dine UV-filtre af rustfri stål uden klor og saltsyre.
Aquatex UV-CLEAN indeholder kun mineralsyrer, anione tensider samt et lavtskummende netmiddel.
Det er fri for klor og saltsyre, og du kan derfor anvende Aquatex UV-CLEAN til rensning af UV-filtre af rustfri stål.
Du undgår med UV-CLEAN helt organiske syrer, fosfater og andre miljø- og spildevandsbelastende stoffer.
UV-CLEAN er videnskabeligt udviklet og er de traditionelle husholdningssyrer som eddikesyre og citronsyre helt overlegen og lige så miljøvenlig.

Fjernelse af belægninger og biofilm i UV-filtre

Aquatex UV-CLEAN fjerner belægninger af kalk, manganoxide, jernforbindelser, alger og biofilm i UV-filtre.

Aquatex UV-CLEAN er et koncentrat, der ved rensningen af UV-filtre og UV-rør og UV-lamper fortyndes med vand.
Ved særligt vanskelige og fastsiddende belægninger forstærkes blandingen. Der er flere muligheder for rensninger af UV-lamper.

Rensning ved neddypning af UV-lamper

UV-Kvartsrøret tages ud af UV-filteret efter producentens forskrifter og neddykkes i et kar med en opløsning af Aquatex UV-CLEAN og vand i forholdet 1:4.

Cirkulationsrensning - CIP - af UV-filtre

UV-filteret kan alt efter type renses ved, at Aquatex UV-CLEAN opløsningen pumpes rundt i hele UV-filteret, uden at kvartsrørene afmonteres. Cirkulationen kan ske ved at anlæggets sædvanlige rensningsprogram gennemkøres.

Rensning af UV-Anlæg med sprøjte

Kan ingen af de førnævnte metoder anvendes, afmonteres UV-kvartsrøret i UV-filteret, hvorefter røret lægges i et kar og renses med UV CLEAN påført med en håndsprøjte.

Efter rensningen sættes UV-anlægget i drift, og UV-virkningen afprøves ved hjælp af UV-filtrets testprocedure. Den relative værdi skal ligge på >85%.

Aquatex UV-CLEAN leveres på bestilling i beholdere med 10 liter

Miljøvenlig bortskaffelse af restprodukt

Renstproduktet kan efter rensningen af UV-filteret og efter en neutralisation eller fortynding uden videre udledes med spildevandet.

Rene UV-filtre begynder her
RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
- Service og renseprodukter over hele landet - 

AnodiX Vandbehandling mod legionella

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.