Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

 • Tlf: 70 260 400
 • 99 % kundetilfredshed 
 • 20 års specialisterfaring
 • 2021: Børsens gazellepris

DesLight desinfektionsmiddel fra Aquatex

Desinfektionsprodukter godkendt til fødevarer

Brug DesLight når du ønsker:

 • et produkt der er godkendt af fødevarestyrelsen - og med
  sikkerhed kan bruges mange steder
 • straks at få helt rene overflader og undgå de lange og dyre kampe med bakterierne.
 • en effektiv desinfektion af nye eller eksisterende coatede tankoverflader - uden brug af klor
 • et desinfektionsprodukt der er let at bortskaffe
   efter brug og uden omkostninger til bortskaffelse af farligt affald
 • en effektiv desinfektion der fjerner alle bakterier

Hvor kan Deslight bruges?

Det kan bruges primært på coatede overflader som ikke tåler sure rense- og desinfektionsmidler.

Vandværker:

Til desinfektion af coatede rentvandstanke

Ejendomme:

Anvendes ikke i ejendomme, anvend istedet Aquatex MultiC

Skibe:

Til desinfektion af coatede ferskvandstanke

Hvordan kan P2 desinfektionsspray bruges?

Overflader i tanke:
For at skåne overfladerne er der vigtigt at DesLight blandes i korrekt forhold og sprøjtes nænsomt på overfladerne.

Derfor bør man bruge en teleskoplanse tilsluttet Aquatex lavtrykssprøjte. Den sørger for at desinfektionsmidlet sprøjtes nænsomt i et højt tempo, samt at man også kan nå toppen af de dybe tanke.

For virksomheder som ofte desinficerer giver det mening at investere i maskiner til at desinficere. For dem med få desinficeringer er der bedreøkonomi i at få Aquatex til at udføre desinfektionen.
Der er en beskrevet arbejdsmetode til anvendelse