Aquatex nyheder

Måling af Covid-19 smitte direkte uden brug af laboratorier

Med et nyt analyseapparat på størrelse med en skotøjsæske placeret på alle kommunernes spildevandsanlæg, er det nu muligt at kende udviklingen af Covid-19 smitte i hele landet på kun 4 timer. Vordingborg Forsyning starter et 5-ugers forsøg med over 100 test af spildevand på tirsdag.

Når du går på toilettet, afleverer du virus til spildevandet, hvis du er smittet. Om du føler dig syg eller ej.

Om du har lyst til at stå i kø for at blive testet eller ikke.


På tirsdag får Vordingborg Forsyning, som det første rensningsanlæg i Danmark, installeret analyseudstyret LuminUltra GeneCount™ fra Aquatex til test af spildevand for Covid-19 smitte.


Frem til 1. juni vil Vordingborg Forsyning analysere spildevandet for virus på 5 - 10 lokationer i Vordingborg Kommune 3 gange om ugen.


Analysemetoden er så enkel, at forsyningens medarbejdere selv kan teste spildevandet for Covid-19 uden brug af et eksternt laboratorium.


Analyserne vil vise antal SARS-CoV-2 vira i spildevandet beregnet pr. 100.000 indbyggere. Myndighederne vil ud fra forsøgene og internationale erfaringer fastlægge nogle grænseværdier, man kan handle efter.


Alle data fra spildevandsanalyserne sendes automatisk til Vordingborg Forsyning, Vordingborg Kommune og Statens Serum Institut for at blive sammenholdt med resultaterne fra persontest i området.


Myndighederne vil med dette analyseudstyr placeret på hver forsyning kunne kende udviklingen af covid-19 inden for 4 timer. For hele landet. Fordelt på lokalområder. Og ikke mindre end 7 dage tidligere end med de personlige test.


Forsøget i Vordingborg vil køre over 5 uger frem til den 1. juni 2021, hvor resultatet bliver evalueret. Formålet med forsøget vil demonstrere, at spildevandsanlæg i Danmark med det rette analyseudstyr er i stand til selv at indgå i Covid-19 smitteovervågningen.


GeneCount™ analyserer spildevand hurtigere end andre metoder og placeret på rensningsanlæggene, sparer man også transporttiden til et laboratorium. Det giver myndighederne en mulighed for at kunne gribe hurtigt ind, hvis der sker en smittestigning. Alternativt kan man også at lempe på restriktionerne, når smittetrykket falder.


Forsyningerne kan fremover indgå i sygdomsberedskabet med GeneCount udstyret, og vil få en central rolle som first warning, før fremtidige sygdomsudbrud giver uoverstigelige problemer.


GeneCount analyseudstyret har været anvendt med succes i en række lande i over et år og lever op til alle krav i EU Kommissionens Henstilling af 17.3.21 om test af spildevand.


Producenten LuminUltra Technologies Ltd, som Aquatex Water Management er eneforhandler for i Danmark, er hovedleverandør til Canada Health Authority og har leveret over 50 mio. test over 12 måneder.


Aquatex er kendt for hurtig sporing af bakterier som fx legionella i bygningers vandanlæg og har i 2020 medvirket ved genåbningen af over 200 bygninger for blandt andet Bygningsstyrelsen ved hjælp af det unikke analyseudstyr .


For yderligere information:

Aquatex Water Management

Direktør og indehaver Bjarne Ravn, TLF +4540164063 -  br@aquatex.dk

Direktør Anders Ravn, TLF: +45 2287 8723 - ar@aquatex.dk


Vordingborg Forsyning

Driftsleder Heidi Tofte Hemmingsen, TLF: +45 5121 7005 - hthe@vordingborgforsyning.dk


Links:

https://www.aquatex.dk/nyheder/covid-19-testloesninger-fra-aquatex/

https://www.aquatex.dk/kontakt/

https://www.aquatex.dk/om-aquatex/

LuminUltra Technologies Ltd.

Søg efter det du mangler på hele hjemmesiden: