Tlf: 70 260 400

Åbent alle hverdage

97 % kundetilfredshed

+ 20 års erfaring som specialister

Vinder af børsens gazelle 2021

  • Tlf: 70 260 400
  • 99 % kundetilfredshed 
  • 20 års specialisterfaring
  • 2021: Børsens gazellepris

Rensning af drikkevandssystemer

Desinfektion af vandledning med Aquatex doseringspumpe og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel

Desinfektion af ny vandledning med hurtigtvirkende desinfektionsprodukter og doseringspumpe fra Aquatex

Rensning af vandværkernes rentvandstanke, vandledninger, åbne og lukkede filtre samt udsyring af drikkevandsboringer med det gennemprøvede og moderne Aquatex koncept byder på mange fordele for vandværker, servicefirmaer og brøndborere.

Aquatex konceptet med det store udvalg af specialprodukter byder også på et bedre miljø såvel som arbejdsmiljø og giver mange fordele over for de traditionelle klor- og saltsyreprodukter.

RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
Renseprodukter - Service - Rådgivning

Se mere om renseprodukter og vandværksservice under nedenstående punkter.

Udsyring af boringer

Udsyring af boringer med større effekt, bedre ydelse og længere renseintervaller er bedre økonomi.

Rensning og desinfektion af drikkevandsledninger

Hurtig og effektiv rensning og desinfektion af drikkevandsledninger med samtiig trykprøvning giver forbrugerne på vandværkerne en større forsyningssikkerhed og en hurtigere og mere økonomisk idriftssætning.

Rensning af rentvandsbeholdere - SE VIDEO

Inspektion og rensning af drikkevandstanke bør ske hvert andet år og senest hvert 3. år, hvis drikkevandsforureninger skal undgås.

En tankrensning tager kun kort tid, og den kan sættes i drift straks efter med Aquatex' koncept. Kontakt os her for renseprodukter til vandværker, vandværksservice og rådgivning ved vandværksservice 

Produkter - rensning og desinfektion på vandværker

Sådan læses en vandprøve

Det kan være vanskeligt at læse og forstå en obligatorisk drikkevandsprøve. FVD har sammen med analysefirmaet Dons lavet en god vejledning i at læse og forstå en vandprøve. Sådan læses en vandanalyse giver en bedre forståelse af vandanalyser af drikkevandskvalitet.

RING TLF: +45 70 260 400
- eller kontakt på email her
Renseprodukter - Service - Rådgivning

Rapporter om drikkevand

Efteråret 2009: By-og Landskabsstyrelsen: Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger

VANDVÆRKER LINKS